Podyplomowe kształcenie audytorów energetycznych

Dodano: wtorek, 13 września 2011 13:04

Uniwersytet Zielonogórski prowadzi jeszcze rekrutację na Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska na podyplomowe studia "Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków". Rekrutacja potrwa do 25 września 2011 r.

Obecnie rekrutowani są studenci do trzeciej edycji studiów podyplomowych, dofinansowanych z funduszy unijnych. Przyjęci na studia kandydaci będą pokrywać jedynie część kosztów kształcenia. Dla chętnych do odbycia podyplomowego kształcenia audytorów energetycznych przygotowano 40 miejsc.

Proponowany kierunek studiów jest dofinansowany w 80% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład własny studiującego wynosi 2150,00 zł na semestr. Studium obejmuje 2 semestry o łącznej liczbie 278 godzin.

Podyplomowe kształcenie audytorów energetycznych ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy architektów, projektantów i inżynierów budownictwa, pracujących w wykonawstwie budowlanym. Obejmuje problematykę związaną z uzyskaniem wymiernych oszczędności energii w budynkach na etapie ich projektowania i eksploatacji, a także podczas wykonywania termomodernizacji obiektów istniejących oraz przeprowadzania audytów energetycznych.

Zakres tematyczny podyplomowego kształcenia audytorów energetycznych został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury.

Ukończenie studiów podyplomowych "Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków" daje kwalifikacje do wykonywania zawodu audytora w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych, m.in. dla potrzeb ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza osoby, które ukończyły studia inżynierskie lub magisterskie na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka cieplna, architektura bądź też na kierunkach i specjalizacjach pokrewnych.

W prawie budowlanym od 2009 r. wprowadzono obowiązek udostępniania nabywcy lub najemcy energetycznego świadectwa budynku lub lokalu. Obiekty wybudowane przed 2008 r. nie mają na ogół żadnej dokumentacji energetycznej. To właśnie podyplomowe kształcenie audytorów energetycznych powiększa dostępność do osób uprawnionych do wystawiania tego typu świadectw.

źródło: Uniwersytet Zielonogórski, PAP
zdjęcie: Uniwersytet Zielonogórski