Bezpłatny cykl szkoleniowy "Efektywność energetyczna w praktyce"

Dodano: poniedziałek, 19 września 2011 07:33

Spółka doradczo-inwestycyjna DGA S.A. realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla firm z branż, w których wykorzystywanie energii elektrycznej i cieplnej generuje znaczące koszty działalności. O uczestnictwo w szkoleniach ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bezpłatny cykl szkoleniowy "Efektywność energetyczna w praktyce" ma na celu podniesienie technicznych kompetencji w zakresie racjonalnego wykorzystywania urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz zmniejszania zużycia energii przez wdrażanie energooszczędnych rozwiązań.

Każdy zgłaszający się do udziału w szkoleniu poddany zostanie procesowi rekrutacji. Rekrutacja koncentrować się będzie na kadrze technicznej, która wsparta odpowiednim przygotowaniem podejmie działania w celu racjonalnego gospodarowania energią. W wyniku rekrutacji do odbycia szkoleń zakwalifikowanych zostanie 1536 osób. Uczestnicy mają pochodzić z 80 mikroprzedsiębiorstw oraz 432 firm małych i średnich.

Zakwalifikowani uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwudniowych szkoleniach, w terminach dopasowanym do swoich potrzeb. Zajęcia szkoleniowe w projekcie "Efektywność energetyczna w praktyce" można wybrać spośród sześciu oferowanych tematów:

  1. Efektywność energetyczna - praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie.
  2. Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym.
  3. Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
  4. Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych.
  5. Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych.
  6. Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych.

Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju. Prowadzącymi są eksperci mający doświadczenie praktyczne w zakresie danego tematu.

Bezpłatny cykl szkoleniowy "Efektywność energetyczna w praktyce" jest prowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione profesjonalne materiały szkoleniowe, wyżywienie i noclegi. Najbliższe szkolenia odbywają się we wrześniu 2011 r. Harmonogram szkoleń obejmuje wiele dostępnych terminów do końca roku.

źródło i zdjęcie: efektywnaenergia.eu