Cykl seminariów nt. betonu na polskich uczelniach

Dodano: poniedziałek, 11 czerwca 2012 10:30

Ekspert w zakresie produkcji i stosowania chemii budowlanej - firma Chryso, aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy na temat domieszek do betonów. Pod patronatem Stowarzyszenia Producentów Betonów rozpoczęło współpracę z wyższymi uczelniami technicznymi w całym kraju.

Wraz z innymi członkami Stowarzyszenia Producentów Betonów uczestniczy w cyklu seminariów poświęconych przemysłowi prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego. Wykłady obejmują charakterystykę materiałów, normalizacje, jakość produkcji, technologie oraz zastosowanie produktów.

Podczas cyklu wykładów skierowanych do studentów i kadry naukowej Chryso koncentruje się na roli nowoczesnych domieszek w optymalizacji procesu produkcji prefabrykatów betonowych. Dzięki działaniu polimerowych domieszek redukujących ilość wody i zaawansowanych domieszek przyspieszających wiązanie/twardnienie uzyskuje się dynamiczny przyrost wytrzymałości betonu, co daje dwukrotnie większą wydajność produkcji.

Z kolei formowanie elementów z mieszanek zagęszczających się pod własnym ciężarem, przy ograniczeniu lub wyeliminowaniu tradycyjnej obróbki cieplnej, prowadzi do znacznego ograniczenia dostarczonej energii (wibracja, media grzewcze). Aspekt jakości powierzchni elementów, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przybliża natomiast temat środków antyadhezyjnych oraz włókien syntetycznych.

Pierwsze spotkanie cyklu seminariów nt. betonu na polskich uczelniach odbyło się 20 marca 2012 r. na Politechnice Warszawskiej, następne na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz na Politechnice Lubelskiej. Planowane są kolejne.

Seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem ze strony studentów uczelni, jak i środowiska naukowego.

źródło i zdjęcie: pl.chryso.com