Przygotuj zaprawy murarskie i tynkarskie z cementem Lepo®

Dodano: niedziela, 21 sierpnia 2011 11:36

Firma Lafarge wprowadziła nową jakość do sporządzania murarskich i tynkarskich zapraw. Gwarantowana ma być przez rekomendowany składnik, którym jest cement Lepo®. Ma on zapewniać doskonałą przyczepność do podłoża i przy znakomitej urabialności nie wymaga plastyfikatorów lub dodatkowego wapna.

Jak przekonuje producent, stosując zaprawy murarskie i tynkarskie z cementem Lepo® będzie można znacznie zwiększyć tempo prac budowlanych oraz obniżyć koszty i straty materiałowe.

Zaprawy murarskie przygotowywane na bazie cementu Lepo® można wykorzystać podczas budowania wewnętrznych jak i zewnętrznych ścian nośnych. Nadadzą się doskonale do stawiania ścian działowych i osłonowych oraz do budowy ścian z cegieł klinkierowych. Trwałość zaprawy murarskiej z cementem Lepo® umożliwi również jej wykorzystywanie przy budowie ścian fundamentowych w miejscach wolnych od agresywnych wód gruntowych lub po wykonaniu właściwej izolacji.

Wykonawcy, którzy zastosują zaprawy tynkarskie z cementem Lepo® będą odczuwać komfort i szybkość pracy ze względu na ich bardzo dobrą przyczepnością do pionowych powierzchni. Ponadto zaprawa tynkarska z cementem Lepo® będzie się charakteryzowała podwyższoną mrozoodpornością i oddychalnością w porównaniu do zapraw tradycyjnych i mieszanek suchych. Redukcji ulegnie również powstawanie skurczowych rys na gotowych powierzchniach, a same powierzchnie staną się jaśniejsze i bardziej gładkie.

Dzięki zaprawie na bazie cementu Lepo® można przeprowadzić wyrównywanie podłoża pod posadzkę. Wysoka wytrzymałość i mrozoodporność pozwoli na zastosowanie takiej zaprawy do stabilizacji terenu pod kostkę brukową. Firma Lafarge Cement SA poleca cement Lepo® także do samodzielnych prac przydomowych oraz drobnych remontów w postaci wypełniania ubytków w spękanych murach bądź tynku.

Zaprawy murarskie i tynkarskie z cementem Lepo® nie muszą być uzupełniane wapnem czy innymi domieszkami chemicznymi. Zaprawę otrzyma się po dodaniu piasku i wody.

Wprowadzony do oferty firmy Lafarge cement Lepo® posłuży do wiązania szeroko rozpowszechnionych materiałów budowlanych, jak pustaki ścienne, cegły tradycyjne i klinkierowe, bloczki silikatowe bądź bloczki z betonu komórkowego czy kamień naturalny. Według producenta przygotowana zaprawa utrzyma dobre właściwości robocze przez około 3 godziny.

źródło i zdjęcie: Lafarge SA