Certyfikat technologii biodegradacji d2w dla firmy Plast-Box

Dodano: piątek, 03 czerwca 2011 12:53

Firma Symphony Environmental Ltd przyznała spółce Plast-Box SA certyfikat dotyczący stosowania technologi oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w w produktach spółki.

Specjalne dodatki d2w do tworzyw sztucznych powodują oksy-biodegradację, czyli proces samodegradacji tworzywa sztucznego. Zachodzi on przy udziale tlenu. Biodegradacja odbywa się niezależnie od miejsca składowania odpadów.

Proces rozpoczynają czynniki naturalne, jak woda, temperatura lub światło. Powstające substancje są asymilowane przez mikroorganizmy i stają się dla środowiska zupełnie nieszkodliwe.

Certyfikat technologii d2wCertyfikat technologii biodegradacji d2w dla firmy Plast-Box jest gwarancją społecznej odpowiedzialności producenta. Dodatki d2w znajdujące się w opakowaniach produkowanych przez Plast-Box SA sprawiają, że stają się one przyjazne dla środowiska.

Technologia biodegradacji d2w umożliwia na etapie produkcji niejako chemicznie zaprogramowanie danego materiału do ulegania degradacji w określonym czasie. Moment rozpoczęcia procesu biodegradacji tworzywa sztucznego zależy od kompozycji zastosowanych podczas produkcji dodatków. Szybkość degradacji wyrobu można określić na okres od 60 dni do 5 lat po wystąpieniu oddziaływania czynnika inicjującego.

Certyfikat technologii biodegradacji d2w dla firmy Plast-Box potwierdza kompetencje spółki w zakresie profesjonalnego wykorzystywania metody oksy-biodegradacji z dodatkami d2w w swoich procesach produkcyjnych.

źródło i zdjęcie: Plast-Box SA