Solidne fundamenty siedziby Muzeum Śląskiego

Dodano: piątek, 05 sierpnia 2011 14:06

Na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Lafarge dostarczył około 1000 m3 betonu fundamentowego. Beton przeznaczony był na pale fundamentowe oraz ściany szczelinowe.

Muzeum Śląskie przeniesione zostanie do centrum miasta na poprzemysłowy obszar dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. W skład kompleksu wejdzie też Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2013 r. Finansowanie pochodzi w 85% ze środków Unii Europejskiej.

Projekt architektoniczny siedziby Muzeum Śląskiego przewiduje, że wszystkie kondygnacje budynku głównego będą umieszczone pod ziemią. Obiekty pokopalniane z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na potrzeby wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową. Powierzchnia wystawiennicza obejmie ponad 6 tys. m2. Nad powierzchnią gruntu znajdą się jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki temu nowa budowla nie przesłoni starych budynków kopalni.

Koszt powstania nowej siedziby Muzeum Śląskiego wynosi ponad 324 mln zł. Finansowanie zapewnia głównie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uzupełnienie funduszy zapewnia Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Solidne fundamenty siedziby Muzeum Śląskiego wylewane były metodą kontraktorową. Receptura mieszanki betonowej musiała zapewnić właściwy rozpływ i odporność betonu na segregację. Formowanie pali wymagało zachowania długiej urabialności.

"Ze względu na silne zagrożenie karbonatyzacją betonu, przygotowaliśmy beton C25/30 w klasie ekspozycji XC4 o maksymalnym uziarnieniu 8mm, wodoszczelny w stopniu W8. Aby uzyskać wszystkie wymagane parametry do wykonania mieszanki betonowej został zastosowany cement hutniczy CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA oraz dodatek popiołu lotnego. Jako domieszkę użyto plastyfikator polimerowy, który gwarantuje silne upłynnienie mieszanki wymagane w tego rodzaju konstrukcjach oraz długie utrzymanie konsystencji" - wyjaśnia Michał Drabczyk, technolog betonu w firmie Lafarge.

Ściany oporowe fundamentów siedziby Muzeum Śląskiego wykonane zostały z mieszanki betonowej o wodoszczelności W10 i mrozoodporności F150. Zastosowano tu cement portlandzki CEM I 42,5 N MSR/NA oraz łamane kruszywo granitowe.

Muzeum Śląskie, dzięki prezentacji zbiorów w nowej siedzibie, zwiększy atrakcyjność Katowic i całego regionu śląskiego oraz przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej i kulturalnej.

źródło i zdjęcie: lafarge.pl