Certyfikat ISO 14001 dla ROCKWOOL Polska

Dodano: piątek, 26 sierpnia 2011 12:40

Firma ROCKWOOL Polska otrzymała w czerwcu 2011 r. certyfikat ISO 14001:2004. Dbając o środowisko w procesie produkcyjnym firma spełnia od wielu lat najostrzejsze normy związane z wpływem na otoczenie.

Certyfikat ISO 14001 dla ROCKWOOL Polska to konsekwentny krok firmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten jest wynikiem funkcjonującego w organizacji wewnętrznego standardu w zakresie zarządzania środowiskowego.

Firma ROCKWOOL Polska poddana została działaniom weryfikacyjnym i analitycznym obejmującym jej programy środowiskowe, zadania i cele. Skontrolowane zostały procesy planowania i monitorowania produkcji, procedury magazynowe oraz procedury związane z dostępem do informacji lub działań inwestycyjnych.

"Certyfikat ISO 14001 to dla nas potwierdzenie słuszności i poprawności naszego systemu zarządzania środowiskowego. Od początku działania w Polsce przykładamy olbrzymią wagę do kwestii środowiskowych, co zostało już dostrzeżone wielokrotnie, m.in. dwukrotnie otrzymaliśmy tytuł "Lider Polskiej Ekologii". Istotne dla nas jest nie tylko zapewnienie najwyższych standardów w obszarze ochrony środowiska w naszych fabrykach i ich okolicach, lecz również podnoszenie świadomości kwestii środowiskowych, czego przykładem może być prowadzona od kilku lat kampania 6 paliwo" - mówi Andrzej Kielar, prezes ROCKWOOL Polska.

Certyfikat ISO 14001-2004 dla ROCKWOOL PolskaCertyfikat ISO 14001 dla ROCKWOOL Polska to właściwie nieuniknione następstwo niezwykle rygorystycznych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, wpływem na środowisko czy logistyką i transportem. Systemowe działania w tych obszarach są najczęściej prowadzone tak, by z zapasem spełniać obowiązujące standardy i normy.

Producenci materiałów budowlanych muszą liczyć się obecnie z wysokimi wymaganiami dotyczącymi oferowanych produktów oraz obserwowaniem ich szerszej, prośrodowiskowej działalności. Certyfikat ISO 14001 dla ROCKWOOL Polska jest uwiarygodnieniem postawy i działań firmy w tym kierunku.

Firma ROCKWOOL Polska dysponuje także certyfikatem ISO 9001:2008, dotyczącym systemu zarządzania jakością. W transporcie międzynarodowym, posiadając certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), działa jako Upoważniony Przedsiębiorca.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL