Deklaracja Środowiskowa dla firmy Knauf Insulation

Dodano: poniedziałek, 25 lipca 2011 14:17

Firmie Knauf Insulation przyznano pełną Deklarację Środowiskową dla izolacyjnych materiałów wytwarzanych z zastosowaniem ECOSE® Technology. Analizy wpływu na środowisko w oparciu o pełny cykl życia produktu przeprowadził Instytut Techniki Budowlanej.

Przejawem znaczenia ekologii wśród współczesnych firm z branży budowlanej jest wprowadzenie obowiązkowych i dobrowolnych ekooznaczeń i deklaracji. Firmy chętnie informują klientów o ekologicznych właściwościach swoich wyrobów.

Zrównoważenie aspektów ekonomicznych z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego jest dla firm trudnym wyzwaniem. Zwłaszcza branża budowlana, której udział w emisji CO2 wynosi aż 41%, poddana jest silnej presji.

Wręczenie Deklaracji Środowiskowej dla Knauf InsulationDeklaracja Środowiskowa dla firmy Knauf Insulation stanowi potwierdzenie spełnienia najostrzejszych kryteriów dla zrównoważonych środowiskowo produktów, które reprezentuje wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology. Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2011 Instytut Techniki Budowlanej przyznał firmie Deklarację Środowiskową III typu. To najbardziej prestiżowa deklaracja spośród tego typu oznaczeń. Zawiera ona zestawienie wszystkich oddziaływań na środowisko naturalne występujących podczas całego cyklu życia wyrobu, czyli od chwili wyprodukowania aż do ostatecznej utylizacji.

Dane otrzymuje się dzięki badaniom zgodnym z normami serii ISO 14040, które dotyczą analiz LCA (LifeCycle Assesment). Pełną wiarygodność takiej deklaracji środowiskowej zapewnia jej zweryfikowanie przez stronę trzecią. Międzynarodowe ośrodki badawcze potwierdziły wysokie walory środowiskowe naturalnych izolacji wytwarzanych w ECOSE® Technology.

Grupa laboratoriów Eurofins przyznała wełnie mineralnej certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard. Otrzymują go produkty spełniające najostrzejsze europejskie kryteria w zakresie emisyjności szkodliwych lotnych związków organicznych (VOC). Firma Knauf Insulation otrzymała również w 2010 r. prestiżową ekoetykietę Der Blaue Engel.

Deklaracja Środowiskowa dla firmy Knauf Insulation jest wynikiem stałego udoskonalania technologii produkcji i dostosowywania ich do restrykcyjnych norm. Ponad połowa używanego do produkcji izolacji ECOSE® Technology szkła pochodzi z recyklingu. Dzięki innowacjom firma zmniejszyła o połowę energochłonność procesu produkcyjnego. Zmniejszono tez znacznie ilość powstających odpadów.

Podstawą badawczo-rozwojowych prac firmy Knauf Insulation są opiniach prestiżowych instytucji naukowych. Wysoką jakość produktów wytwarzanych w ramach ECOSE® Technology potwierdzały już one wielokrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Knauf Insulation, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Knauf Insulation