Podłogowy system wytwarzania energii Waynergy

Dodano: czwartek, 15 września 2011 09:51

Dwóch portugalskich inżynierów, Filipe Casimiro i Francisco Duarte, opracowało płaszczyznowy system wytwarzania energii elektrycznej w wyniku wywierania na daną powierzchnię nacisku. Elektromagnetyczny system, nazwany Waynergy, zamienia energię kinetyczną poruszających się osób lub pojazdów na elektryczność.

Podłogowy system wytwarzania energii Waynergy może stanowić realną metodę produkcji energii elektrycznej i być elementem przyczyniającym się do zaspokajania bieżących potrzeb energetycznych w sposób zrównoważony.

Inżynierowie Filipe Casimiro i Francisco Duarte już podczas studiów opracowali kilka projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Po ukończeniu jego studiów kontynuowali tę działalność.

Projekt podłogowego systemu wytwarzania energii Waynergy został zainicjowany pod koniec 2009 r. System zastosowany na chodniku przechwytywał energię kinetyczną, związaną z ruchem ludzi i zamieniał ją na energię elektryczną. Prototyp był ulepszany, co pozwoliło na zarejestrowanie w Portugalii patentu systemu.

W 2010 r. projekt Waynergy zdobył trzy główne nagrody za innowacyjność. W wyniku tego dwaj inżynierowie założyli firmę Waydip (The Way for Developing Innovative Projects) pracującą głównie nad rozwojem systemu Waynergy. Waydip rozwija innowacyjne projekty w obszarach, które pozwalają na tworzenie nowych technologii i produktów służących do wytwarzania energii. Pracuje również nad optymalizacją istniejących technologii wykorzystujących proekologiczne odnawialne źródła energii.

System WaynergyPodłogowy system wytwarzania energii Waynergy składa się z zestawu elektromagnetycznych bloków. Gdy osoba lub pojazd przemieści się w obszarze bloku, będzie on wytwarzał, przy każdym kroku, 10 W energii elektrycznej lub 240 W energii w wyniku przejazdu przez blok. Bloki podłogowe Waynergy People mają wymiary 0,4 x 0,4 m, a bloki drogowe Waynergy Vehicles 3 x 0,25 m. Do uruchomienia systemu elektromagnetycznego wytwarzającego energię elektryczną wystarczy przesunięcie obciążenia o zaledwie 1-3 mm.

Dzięki zastosowaniu podłóg lub dróg z systemem Waynergy w obszarach i obiektach o dużym ruchu ludzi i pojazdów, można będzie osiągnąć zmniejszenie kosztów energii o 50-80%. W zależności od mocy bloków i rzeczywistego ruchu, okres zwrotu kosztów inwestycji jest szacowany na mniej niż siedem lat. Trwałość systemu jest oceniana na 20 lat.

Na rynek zostaną początkowo wprowadzone dwa produkty: Waynergy People, gdzie poruszają się tylko ludzie oraz Waynergy Vehicles LS, w miejscach gdzie pojazdy poruszają się z niewielką prędkością, jak progi zwalniające lub punkty poboru opłat. Ponadto zostanie wprowadzony nowy produkt, Waynergy Vehicles HS, do stosowania na obszarach, na których pojazdy poruszają się z dużymi prędkościami.

Obecnie odbywają się testy pilotażowe instalacji wykonanych na lotnisku, drodze krajowej, obszarze o nierównej prędkości przemieszczania się pojazdów oraz na przejściu dla pieszych. Pozwala to na przetestowanie prototypów w rzeczywistym środowisku i prezentację dla potencjalnych klientów wszystkich funkcji systemu, w tym rzeczywistej wielkości produkcji energii.

źródło i zdjęcia: waydip.com