Wpływ szkła na system oceny wielokryterialnej BREEAM

Dodano: czwartek, 27 października 2011 09:55

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) potwierdza przyjazność danego obiektu dla środowiska. Świadczy o najwyższym poziomie stosowanych materiałów budowlanych i technologii.

Szkło jest nieodłącznie i powszechnie stosowane w architekturze budynków. Firma Pilkington Polska przedstawia możliwy korzystny wpływ szkła na system oceny wielokryterialnej BREEAM. Zyskać można szczególnie w kategoriach "odpady" i "materiały".

W systemie BREEAM budynek klasyfikowany jest pod kątem przyjazności dla środowiska, w kategoriach takich jak: energia, transport, woda, zagospodarowanie przestrzeni i ekologia, zanieczyszczenie środowiska, zarządzanie, zdrowie i komfort, materiały oraz odpady.

Kategoria "materiały" preferencyjnie traktuje materiały budowlane pozyskiwane w odpowiedzialny sposób i mające niewielki wpływ na środowisko. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 11 bądź 13 punktów. Punkty są przeliczane na procentową ocenę końcową. W kategorii "odpady" oceniane jest efektywne wykorzystanie zasobów, czyli skuteczność zarządzanie odpadami na placu budowy. Maksymalna liczba punktów wynosi 7.

Certyfikacja BREEAM wymaga posiadania przez wykorzystywane materiały i produkty odpowiednich kwalifikacji z zakresu możliwości przetwarzania odpadów, trwałości i energooszczędności. Oceniany jest sposób pozyskiwania i pochodzenie ze źródeł odnawialnych oraz zawartość surowców wtórnych.

Punkty przyznawane są produktom, mającym kategorię A według Zielonego Podręcznika do Specyfikacji (Green Guide to Specification) oraz materiałom uzyskanym w sposób odpowiedzialny i z odzysku.

Szkło jest jednym z materiałów budowlanych najlepiej nadających się do recyklingu i ma niewielki wpływ na środowisko w całym cyklu życia budynku. "Nasze szkło float zawiera średnio 28% materiałów pochodzących z recyklingu, czyli tzw. stłuczki szklanej. Pozwala to zwiększyć wydajność produkcji i jest dodatkowym atutem z punktu widzenia BREEAM i przyjazności dla środowiska", mówi Jolanta Lessig z Pilkington Polska.

Przeszklenie Pilkington - fot. Pilkington PolskaPozytywny wpływ szkła na system oceny wielokryterialnej BREEAM można uzyskać przez wykorzystanie szyb zespolonych, takich jak Pilkington Insulight™ Therm, w oknach budynków. Mają one wysoką izolacyjność cieplną przez co podnoszą komfort i redukują skraplanie się pary. Osiągane zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie strat ciepła może prowadzić do osiągnięcia przez nie oceny A+, według klasyfikacji Green Guide to Specification.

Ważnym czynnikiem w systemie oceny wielokryterialnej BREEAM w kategorii "materiały" jest ich pozyskiwanie. Huty szkła i zakłady przetwórcze należące do NSG Group objęte są, certyfikowanym według normy ISO 14001, Systemem Zarządzania Środowiskowego.

Przy ubieganiu się o certyfikat BREEAM istotne podczas budowy jest zarządzanie odpadami. Na plac budowy szkło dostarczane jest w postaci gotowej do montażu, w wymiarach zgodnych ze specyfikacją obiektu. Z tego względu problem szklanych odpadów nie występuje.

Ponadto najczęściej szkło dostarczane jest na metalowych, zwrotnych stojakach, a używane niekiedy drewniane palety podlegają recyklingowi. Znajdujące się między szybami przekładki mogą być zwracane w celu ponownego wykorzystane przez zakłady produkcyjne.

Obecne dążenia do ochrony środowiska naturalnego wprowadzają standardy najlepszych praktyk w nowoczesnym budownictwie. Podczas projektowania i konstruowania nowych budynków zasady certyfikacji oraz idea zrównoważonego budownictwa zobowiązują projektantów, inwestorów i wykonawców do uwzględniania potrzeb społecznych i środowiskowych.

źródło i zdjęcia: pilkington.pl