Rozwiązania Schüco dla budynków zeroenergetycznych

Dodano: poniedziałek, 07 listopada 2011 14:40

Znowelizowana Dyrektywa 2010/31/UE określa wyzwanie mające za cel wznoszenie po 2020 r. budynków niemal zeroenergetycznych. Fasady i okna marki Schüco pozwalają już dziś budować takie obiekty. Zaawansowane powłoki przyszłości skupią funkcje wentylacji i ogrzewania oraz pozyskiwania darmowej energii ze słońca.

Na poprawę wizerunku polskiego budownictwa duży wpływ będzie miał wprowadzony dyrektywą obowiązek budowania obiektów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię od 9 lipca 2013 r. Obowiązkowe będzie umieszczanie wskaźnika efektywności energetycznej EP przy ogłoszeniach najmu lub sprzedaży budynków.

Schüco International rozwija program Energy3, którego centralnym elementem są ultraciepłe konstrukcje fasadowe i okienne. Te nowoczesne rozwiązania Schüco dla budynków zeroenergetycznych pozwalają już teraz wykonywać obiekty o współczynniku EP ≤ 40 kWh/m². Oznacza to spełnienie wymagań zapisanych w Dyrektywie 2010/31/UE na lata 2019-2021.

Wiele nowo powstających w Polsce budynków będzie musiało przejść w najbliższych latach gruntowną termomodernizację. Obecnie w nowych budynkach roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.w.u. ma wartość nawet do 350 kWh/m².

Fasada Schüco ERC 50Kompletne rozwiązania ultraciepłych fasad marki Schüco poprawiają znacznie bilans energetyczny budynku i zmniejszają koszty eksploatacyjne. Fasada Schüco ERC 50 pozwala na nieinwazyjną modyfikację właściwości energetycznych budynków, przy wykorzystaniu tzw. "drugiej skóry" na zewnątrz danego obiektu.

Remont wykonuje się przy użyciu konstrukcji modułowej, bez wywierania wpływu na funkcjonowanie budynku. Proponowane rozwiązanie łączy doskonałą termoizolację i systemy ochrony przeciwsłonecznej, wentylacji z rekuperacją oraz chłodzenia i ogrzewania. Cienkowarstwowe moduły solarne Schüco ProSol TF, zintegrowane z fasadą, umożliwiają uzyskiwanie z promieniowania słonecznego energii elektrycznej do zasilania budynku.

Pasywne systemy fasadowe Schüco FW 50+.SI i Schüco FW 60+.SI otrzymały certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt. Dzięki współczynnikowi przenikania ciepła Ucw ≤ 0,80 W/m²K umożliwiają realizowanie obiektów w standardzie pasywnym. Z zachowaniem standardu pasywnego budowane są już biurowce i hotele w Europie Zachodniej.

Rozwiązania Schüco dla budynków zeroenergetycznych zastosowane w programie Energy3 powodują, iż powłoka budynku pełni rolę autonomicznego generatora energii. Ogniwa Schüco ProSol TF mogą być zintegrowane z dowolnym elementem fasady. Dzięki różnym stopniom przezierności mogą pełnić rolę przeszkleń, ochrony przeciwsłonecznej lub dachowych czy fasadowych elementów ozdobnych.

Mechatroniczne okucia okienne Schüco TipTronic pozwalają na inteligentne zarządzanie energią, doświetleniem i wymianą powietrza. Tworzą sieć połączeń między zespołami okiennymi, drzwiowymi i roletowymi oraz sterującą budynkiem centralą. Dzięki współpracującym czujnikom temperatury, CO2 i oświetlenia zapewniają komfort i bezpieczeństwo.

"Manager energii" Schüco E3 Tower odpowiada kontrolę przepływu, rozdział i magazynowanie energii elektrycznej i cieplnej. Przy zastosowaniu połączenia z zasilaniem sieciowym, kontroler ten pobiera właściwą ilość energii lub jej nadwyżkę przekazuje do publicznej sieci energetycznej.

Nowoczesna technologia oferowana przez firmę Schüco może być integrowana z kolektorami słonecznymi i wykorzystywana w domach jednorodzinnych i dużych obiektach publicznych. Spełnianie zaostrzonych w przyszłości wymagań w zakresie efektywności energetycznej może mieć kluczowe znaczenie dla oceny rynkowej wartości nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Schüco International Polska Sp. z o.o., która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Schüco International