Bezpieczne technologie i ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

Dodano: poniedziałek, 28 listopada 2011 10:53

Wykonywanie projektu przy dysponowaniu bardzo ograniczonym budżetem powoduje często wywieranie na architekta nacisku w celu zmiany proponowanych technologii. Obniżanie kosztów przez wybór tańszych materiałów może nie wpływać na funkcjonalność obiektu, ale może obniżyć poziom bezpieczeństwa.

W procesie inwestycyjnym projektowanie jest najważniejszą czynnością. Od projektu uzależnione jest stosowanie odpowiednich technologii i materiałów budowlanych. W zależności od przeznaczenia obiektu i finansowych możliwości inwestora, architekt wybiera właściwe rozwiązanie. Określa tym samym trwałość, komfort i bezpieczeństwo budynku.

Nierozważne wprowadzanie oszczędności na etapie projektu może mieć negatywne skutki w przyszłości, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku pożaru konsekwencje dotykają bezpośrednio poszkodowanych, jak również odpowiedzialnych za wykonanie danego obiektu architektów i projektantów.

Na zastosowaniu bezpiecznych technologii i ochronie przeciwpożarowej z pewnością nie warto oszczędzać. W wyniku użycia palnych materiałów izolacyjnych w fabryce produkującej żywność, do odpowiedzialności pociągnięto w 2003 r. w Wielkiej Brytanii architekta projektującego obiekt. Mimo wybuchu pożaru z winy użytkownika budynku, architekt został uznany winnym szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru w wyniku zaproponowania niewłaściwych materiałów.

Dochodzenie wykazało, iż architekt nie był wystarczająco poinformowany o przeznaczeniu budynku. Dlatego podczas budowy fabryki wytwarzającej żywność zastosowano materiały izolacyjne o niewłaściwych parametrach. Właściciel fabryki musiał na podstawie wyroku zapłacić 12 mln funtów na rzecz ubezpieczyciela architekta. Od tego czasu firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na wzrastającą liczbę wniosków o odszkodowanie, w których podstawą są nieprawidłowo stosowane materiały budowlane.

Obecne potrzeby zmniejszania zapotrzebowania na energię przeznaczoną do ogrzewania budynków wywołują coraz większe zainteresowanie izolacją cieplną. System ocieplenia ścian budynku jest ważną pozycją w kosztorysie i ma istotny wpływ na ochronę przeciwpożarową. Niepalna izolacja cieplna może wspomagać bierny system ochrony przeciwpożarowej budynku, natomiast palna zwiększa jego ogniowe obciążenie.

Materiały do izolacji cieplnej mogą mieć różne klasyfikacje ogniowe. Różnice mogą wynikać z metod testowania oraz z lokalnych przepisów. W Polsce, na ścianach zewnętrznych w nowych budynkach powyżej 25 m wolno stosować wyłącznie niepalną izolację. Ujednolicenie przepisów zmierza do spełniania najlepszych międzynarodowych praktyk. Materiały budowlane mogą jednak nie spełniać aktualnych norm, mimo iż wcześniej były uznawane za bezpieczne.

Projektanci i organy regulujące mają największy wpływ na dobór bezpiecznych technologii i ochronę przeciwpożarową w budownictwie. Jednak badania i informacje na temat produktów nie są właściwie udostępniane. W doborze najbardziej odpowiednich produktów projektanci mogą być wspomagani przez ekspertów ochrony przeciwpożarowej i organizacje strażackie.

Materiały budowlane oznaczone Euroklasą A1 zapewniają spełnienie najbardziej wymagających standardów ochrony przeciwpożarowej. Nie biorą one udziału w ewentualnym pożarze. Gdy znajdą się w ogniu, nie powodują jego powiększania i rozprzestrzeniania, nie dymią i nie kapią. Produkty ze skalnej wełny mineralnej, kwalifikowane są w większości do klasy A1 i całkowicie spełniają wymogi bezpieczeństwa pożarowego.

Bezpieczne technologie i ochrona przeciwpożarowa w budownictwie ulegają zmianom podążając za zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i sposobami wykorzystywania obiektów budowlanych. Najbezpieczniejszym wyborem, ograniczającym ryzyko, skutki i odpowiedzialność związaną z ewentualnym działaniem ognia, jest stosowanie wyłącznie niepalnych materiałów budowlanych.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL