Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge

Dodano: środa, 30 listopada 2011 09:55

Jeszcze niedawno standardowym narzędziem służącym do projektowania było oprogramowanie 2D. Obecnie kluczową rolę w procesie projektowania konstrukcji budowlanych odgrywa technologia 3D. Pozwala dostosowywać konstrukcje do odważnych wizji architekta.

System oferujący technologię 3D ułatwia przewidywanie potencjalnych trudności jakie mogą pojawić się w trakcie prac budowlanych. Nawet obecnie bardzo dobre projekty 3D tworzy niewiele firm. Wynika to z konieczności jednoczesnego dysponowania wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem konstruktorów oraz odpowiednimi narzędziami projektowymi.

Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge zmniejsza ryzyko powstawania błędów projektowych, przynosi oszczędność czasu i obniża koszty inwestycji. Oprogramowanie upraszcza opracowywanie projektów i oferuje zaawansowanym konstruktorom najbardziej rozbudowane systemy modelowania detali architektonicznych.

System Solid Edge with Synchronous Technology umożliwia szybkie przejście z projektowania 2D na 3D. Proces, podzielony na etapy, rozpoczyna się przekształceniem geometrii 2D w inteligentne modele 3D. Następnie wykonywane jest modelowanie hybrydowe 2D/3D, zmierzające do pełnego wykorzystania możliwości systemu. O przechodzeniu do kolejnych etapów decyduje użytkownik.

Solid Edge with Synchronus Technology - rysunek"Solid Edge pozwala na zmianę stylu myślenia z 2D na 3D. Dołączenie do pracy trzeciego wymiaru, opanowanie wszystkich narzędzi, umożliwia konstruktorom skuteczną realizację modeli przy wykorzystaniu wszystkich możliwości projektowania 3D. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na pracę w środowisku, które najlepiej odpowiada jego potrzebom, umożliwiając skoncentrowanie się na projektowaniu" - mówi Grzegorz Kazimierczak z firmy GM System.

Niekiedy trudno jest rysować i wymiarować wszystkie elementy konstrukcyjne w technice 2D. Technologia 3D pozwala na przetwarzanie wyrafinowanych pomysłów architektonicznych, co może w efekcie pomagać w dotarciu do nowych rynków.

W celu współpracy z partnerami i klientami wykorzystującymi różne, również niekompatybilne formaty danych, system Solid Edge dostosowany jest do współpracy z programami Teamcenter lub Teamcenter Express. Pozwalają one korzystać w pełni z szeroko rozpowszechnionego formatu danych 3D - JT.

Ponieważ wszelkie niekompatybilności danych zostają wyeliminowane, gwarantuje to bezpieczne i skuteczne dzielenie się informacjami o produktach oraz umożliwia zarządzanie cyklem życia produktów. Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge daje ponadto możliwości współpracy z wykonawcami i inwestorami dzięki zapisowi danych części i złożeń w plikach 3D PDF.

Doskonałe modelowanie części i złożeń oraz przejrzyste zarządzanie danymi, pozwala na redukcję problemów wynikających z rosnącej złożoności projektów. Solid Edge with Synchronous Technology jest najbardziej kompletnym, przyspieszającym proces projektowania, systemem CAD 2D/3D. Umożliwia realizowanie najwyższej klasy projektów skomplikowanych konstrukcji budowlanych.

źródło i zdjęcia: gmsystem.pl