Ochrona przeciwpożarowa ocieplanych budynków

Dodano: piątek, 20 stycznia 2012 15:06

Obecnie można zaobserwować intensywne dążenia do poprawy własności termicznych istniejących budynków wielorodzinnych. Często najszybszym i najłatwiejszym sposobem osiągnięcia wyższych wartości wskaźników energetycznych jest zastosowanie zewnętrznego docieplenia ścian domu.

Ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej ocieplanych budynków ma właściwy wybór materiałów oraz zapewnienie prawidłowej instalacji systemów dociepleń. Rozpoczynając realizację projektów termomodernizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne ryzyko zmiany obciążenia ogniowego modyfikowanego obiektu.

Przestrogą może być pożar dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego w miejscowości Miskolc na Węgrzech. 15 kwietnia 2009 r. trzy osoby zginęły, gdy ogień rozprzestrzenił się po palnej fasadzie budynku, a dym kanałami wentylacyjnymi. Ocieplenie zapaliło się od ognia wydobywającego się z kuchni jednego z mieszkań. Przypadek ten ilustruje, jak ogień może rozprzestrzeniać się w budynkach wielopiętrowych.

Mimo natychmiastowej interwencji straży pożarnej, dwie osoby zmarły na miejscu, a kolejna w szpitalu. Ofiary były uwięzione na siódmym piętrze. Ewakuację uniemożliwił ogień od strony fasady i całkowite zadymienie klatki schodowej.

Śmierć trzech lokatorów bloku spowodował rozprzestrzeniający się szkodliwy dym, który przedostawał się do ich mieszkania z płonącej fasady i palącego się wnętrza mieszkania na szóstym piętrze. Dym rozprzestrzeniał się poprzez otwarte okna i niewłaściwie zaprojektowane kanały wentylacyjne, gdzie nie było oddzieleń przeciwpożarowych.

Fasada budynku zapaliła się od ognia wydostającego się przez otwarte okno. Ściany zewnętrzne były docieplane w 2007 r. Badania wykazały, że zastosowano system ocieplenia ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) z 70 mm izolacji wykonanej ze styropianu pokrytego cienką warstwą tynku. W Polsce metoda znana jest również jako lekka mokra i BSO.

Podczas montażu ocieplenia popełniono jednak kilka błędów. Materiały zainstalowano niezgodnie z wytycznymi producenta. Poprawna instalacja i zastosowanie grubszej warstwy tynku prawdopodobnie zabezpieczyłyby elewację przed szybkim rozprzestrzenianiem się ognia i toksycznego dymu.

Wysoka temperatura zdeformowała plastikowe okna, uniemożliwiając ich zamknięcie w początkowej fazie pożaru. Mieszkańcy wyższych kondygnacji nie mogli więc ochronić się przed dymem pochodzącym z płonącej fasady.

Wypadek ukazał ważną rolę fasady w sytuacji wystawienia jej na bezpośrednie działanie ognia. Uwypuklił znaczenie prawidłowego montażu i wykorzystania odpowiednich pod względem grubości i jakości warstw ochronnych tynku.

Przed podjęciem prac termomodernizacyjnych właściciele budynków, zarządcy i developerzy powinni zwrócić szczególną uwagę na ochronę przeciwpożarową ocieplanych budynków. W przypadku wątpliwości należy stosować materiały klasyfikowane jako niepalne lub korzystać z porad eksperta, na przykład przy rozstrzyganiu kwestii związanych z odpornością ogniową stolarki okiennej.

Jako dobry przykład troski o bezpieczeństwo mieszkańców można wskazać szczególny sprzeciw wobec stosowania palnej izolacji do ociepleń ścian zewnętrznych domów wielo- i jednorodzinnych, jaki wyrażają duńskie służby przeciwpożarowe.

"Tak długo, jak wszystko jest wykonywane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami, ryzyko wybuchu pożaru jest oczywiście mniejsze. Jednak naruszona warstwa zewnętrzna, z założenia stanowiąca ochronę palnego rdzenia, może nie spełnić swojego zadania, umożliwiając rozprzestrzenienie się ognia na pozostałe elementy budynku. W takich sytuacjach, ogień może zostać zaprószony z zewnątrz i rozprzestrzenić się aż do dachu. To zwiększa niebezpieczeństwo zarówno dla strażaków, jak i dla wszystkich osób przebywających w budynku", mówi Tommy Kjaer, wiceprzewodniczący duńskiego związku straży pożarnej - Brandfolkenes.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL