Uzyskana charakterystyka energetyczna a projekt budynku

Dodano: wtorek, 20 marca 2012 10:58

Badania prowadzone przez Knauf Insulation oraz wyższe uczelnie wykazują duży rozdźwięk między faktyczną a zaprojektowaną charakterystyką energetyczną budynków. Realizacja obiektów o charakterystyce zgodnej z oczekiwaniami, to warunek poprawy efektywności energetycznej.

Razem z ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy procesu budowlanego Knauf Insulation chce określić wytyczne do tworzenia budynków, które będą sprawdzały się w praktyce. Do 2020 r., w którym w Europie ma nastąpić wdrożenie budynków prawie zeroenergetycznych, pozostało już niewiele czasu. Knauf Insulation wskazuje na kluczową kwestię związaną z brakiem zgodności uzyskanej charakterystyki energetycznej z projektem budynku.

"Duży rozdźwięk pomiędzy projektem a faktyczną charakterystyką energetyczną jest niedopuszczalny. Musimy zrozumieć, co nie działa, aby opracować odpowiednie rozwiązania eliminujące problemy dotyczące charakterystyki energetycznej. Poza tym chcemy zapewnić, że cała branża dokłada starań w zakresie właściwej realizacji budynków", powiedział Dyrektor Generalny (CEO) Knauf Insulation - Tony Robson.

Firma Knauf Insulation podjęła działania w celu rozważenia tego zagadnienia z punktu widzenia branży budowlanej. Na marcowe sympozjum Knauf Insulation Reality Check we francuskim Carcassonne zaproszono ekspertów z całego świata. Ze strony Polski, zaproszony został dr inż. Aleksander Panek z Politechniki Warszawskiej. Aleksander Panek jest między innymi Prezesem Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Prezesem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Wiceprezesem Zarządu Fundacji Poszanowania Energii.

"Wiemy, że problem istnieje i nie boimy się o tym mówić. Jednym z głównych elementów zorganizowanego przez nas wydarzenia jest rozwój wiedzy o fizyce budynków, która pomoże w tworzeniu systemów i rozwiązań wymaganych w procesie budowlanym, aby zrealizować budynek prawie zeroenergetyczny", mówił Tony Robson.

"Ponieważ charakterystyka cieplna staje się istotnym czynnikiem przy sprzedaży budynków, zapewnienie zgodności charakterystyki rzeczywistej i projektowanej nabiera zasadniczego znaczenia. Właściciele budynków, inwestorzy i władze muszą wiedzieć, że realizowane inwestycje faktycznie przynoszą oczekiwane oszczędności. W tym celu musimy dotrzeć do sedna problemu i opracować dobre rozwiązania. Knauf Insulation chce zająć się wszystkimi kwestiami", dodał szef działu nauki o budynku (Building Science) w Knauf Insulation - Frederic Delcuve.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Knauf Insulation, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Knauf Insulation