Firma Bayer dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Dodano: wtorek, 20 marca 2012 12:10

W połowie marca 2012 r. spółka Bayer poinformowała o przystąpieniu do PLGBC - Polish Green Building Council. Firma od wielu lat jest zaangażowana w projekty z dziedziny budownictwa zrównoważonego. Działa także na rzecz upowszechniania koncepcji budynków o zerowej emisji.

Sektor budowlany odpowiada za około 40% światowego zużycia energii. Tak wynika z danych dla Europy i USA. Przyczynia się on do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych, czyli tyle samo co przemysł i transport razem. W Programie Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), którego firma Bayer jest członkiem, uznano że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do ograniczania emisji.

Celem PLGBC jest promowanie w całej Polsce projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma Bayer dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego jako jeden z liderów ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

"Bayer od lat promuje autorską koncepcję budynków o zerowej emisji, EcoCommercial Building. Dołączenie do grona Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego umacnia naszą rolę w zwiększaniu świadomości i zachęceniu do odpowiedzialnych zachowań jak i sprzyja dyskusji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie z naszą misją "Science For a Better Life", mówi prezes Bayer Sp. z o.o. - dr Dirk Ehle.

Dzięki izolacji za pomocą wysokiej jakości produktów firmy Bayer oraz własnym zasobom generowania energii odnawialnej budynek EcoCommercial Building może sam zaspokajać swoje potrzeby energetyczne. Obiekty takie powstały już w Niemczech, USA, Belgii, Indiach a obecnie prowadzona jest budowa w Chinach. Inwestycje zostały zrealizowane z wykorzystaniem materiałów i technologii Bayer MaterialScience.

W 2011 r. otworzono nową siedzibę firmy Bayer w Warszawie, wybudowaną w oparciu o światowe standardy zrównoważonego budownictwa. Nowy budynek świadczy o innowacyjnej strategii firmy, która łączy efektywność, zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. Do budowy wykorzystano materiały budowlane łatwo poddające się recyklingowi.

Zastosowany został nowoczesny system zarządzania budynkiem, który między innymi wyłącza latem chłodzenie, gdy zostanie otworzone okno. Ograniczeniu zużycia służy wysoka sprawność odzyskiwania ciepła, osiągająca wartość nawet 84%. Z kolei retencja wód opadowych minimalizuje zużycie wody.

Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w styczniu 2012 r. agencja ratingowa SAM oraz audytorzy KPMG wymienili w raporcie "Sustainability Yearbook 2012" firmę Bayer jako najlepsze niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne i jedno z zaledwie trzech z tego sektora na świecie, które otrzymały Złotą Klasę - najwyższą nagrodę za jakość.

Spółka Bayer jest także liderem dwóch najważniejszych indeksów w kategorii zrównoważonego rozwoju: Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Wśród globalnych korporacji wymienianych w tak zwanym "Carbon Disclosure Leadership Index" jest co roku klasyfikowana w czołówce najlepszych w swojej kategorii pod względem zmniejszania emisji CO2 powstającego w wyniku działalności produkcyjnej. Do 2020 r. Bayer zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 35%.

Na pierwszym zdjęciu, na którym prezentowane jest świadectwo przystąpienia do PLGBC, znajdują się od lewej:

  • Firma Bayer dołączyła do PLGBC. Od lewej: Roman Hatossy, Dirk Ehle i Andrzej KłosińskiSławomir Golonka - Project Manager EcoCommercial Building, Bayer MaterialScience
  • Roman Hatossy - Dyrektor Zarządzający i Vice Prezydent ds. Ekologii PLGBC
  • Dirk Ehle - Prezes Bayer Sp. z o.o.
  • Andrzej Kłosiński - Senior Country Representative CEE, Bayer MaterialScience.

Na zdjęciu drugim, od lewej: Roman Hatossy, Dirk Ehle i Andrzej Kłosiński.

źródło i zdjęcia: Bayer