Nowy prezes spółki Plast-Box SA

Dodano: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 10:13

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. specjalizujące się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych ma nowego prezesa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Plast-Box, powołało w skład zarządu Krzysztofa Pióro, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład zarządu Krzysztofa Pióro powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Nowy prezes spółki Plast-Box SA - Krzysztof Pióro posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, sprzedającymi swoje produkty B2B, w Polsce i w wielu krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Akcjonariusze uznali, iż doświadczenia tego managera odpowiadają oczekiwaniom, jakie stawia przed prezesem zarządu spółka akcyjna Plast-Box.

Przejęciu stanowiska prezesa Plast-Box SA przez Krzysztofa Pióro towarzyszyło zapewnienie o kontynuacji dotychczasowej, efektywnej polityki firmy.

Ambitne cele nowego prezesa słupskiej spółki uwzględniają wejście z dotychczasowym, wciąż poszerzanym asortymentem na nowe rynki oraz do nowych klientów na rynkach, na których spółka jest już obecna, a także zakładają rozwój produktów dedykowanych, projektowanych i produkowanych dla przedsiębiorstw z innych grup odbiorców, niż klienci obecni.

Dopełnieniem strategii umacniania pozycji Plast-Box SA za granicą jest obsadzenie dotychczasowego prezesa Grzegorza Pawlaka, zaangażowanego od początku w powstanie drugiego zakładu produkcyjnego w Czernihowie, do zarządzania spółką na Ukrainie.

Rozdział obowiązków i pełne skupienie się byłego prezesa Plast-Box SA na sprawach spółki na Ukrainie stwarza możliwość prężnego rozwoju oraz lepszego skoncentrowania się na zapotrzebowaniu rynków za wschodnią granicą. Umożliwi to rozwój sprzedaży produktów w tym kraju i do Rosji.

Zmiana na stanowisku prezesa spółki Plast-Box SA, to zapowiedź rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Umiejętne rozlokowanie sił doskonale rokuje na przyszłość słupskiej spółki.

źródło i zdjęcie: plast-box.com