Kampania Rocksafe z firmą Rockwool

Dodano: czwartek, 12 kwietnia 2012 10:27

Rockwool - producent skalnej wełny mineralnej, był organizatorem kampanii Rocksafe dotyczącej warunków oraz bezpieczeństwa pracy. W obydwu fabrykach Rockwool w Polsce - Cigacicach i Małkini, zainteresowani wzięli udział w szkoleniach i konkursach BHP. Kampania prowadzona była pod hasłem - Tutaj pracuję bezpiecznie.

W kampanię Rocksafe zaangażowała się większość pracowników fabryk Rockwool. Rywalizowali ze sobą drużynowo w zadaniach kreatywnych, niesieniu pierwszej pomocy czy konkursie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uczestnicy kampanii Rocksafe brali również udział w pokazach sprzętu do pracy na wysokości oraz w ćwiczeniach praktycznych z jego wykorzystaniem. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała również specjalną na tę okazję prezentację.

"Kampania Rocksafe, prowadzona w naszych fabrykach ugruntowała zdobywaną na bieżąco wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa" wyjaśnia Andrzej Wiater starszy specjalista ds. BHP P.POŻ Rockwool Polska.

"Człowiek i jego zdrowie są dla nas najważniejsze. Dlatego na bieżąco, oprócz bardzo istotnej edukacji, wprowadzamy również szereg procedur i systemów pozwalających w jeszcze większym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy. Dowodem tego jest spadający procent wypadków i zdarzeń niebezpiecznych w naszych fabrykach" dodaje Andrzej Wiater.

Organizowana przez Rockwool kampania Rocksafe, wpisuje się tym samym w planowane na ten rok wdrożenie pięciu podstawowych standardów bezpieczeństwa, mających zapewnić: środki zapobiegające wypadkowi w miejscu pracy, system blokad uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie się maszyn, zamknięte przestrzenie dla prac, podczas których występuje ryzyko urazu, sprzęt ochrony osobistej oraz pozwolenia specjalne na prace szczególnie niebezpieczne.

Dzięki podjętym działaniom, fabryka w Cigacicach co roku redukuje stopę frekwencji wypadków, a także wskaźnik ich ciężkości. Stawia ją to w grupie najbardziej bezpiecznych zakładów w koncernie produkującym m.in. otulinę z wełny mineralnej.

Osiągnięte wyniki to również efekt wdrażanych pomysłów proponowanych przez samych pracowników. To oni, podczas codziennej pracy najdokładniej identyfikują potencjalne zagrożenia i raportują niebezpieczne sytuacje.

"Tylko w 2011 r. otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń konkretnych rozwiązań w ramach konkursu pn. Popraw warunki pracy sobie i innym. Im lepiej będziemy potrafili identyfikować zagrożenia i podejmować właściwe działania, tym większą mamy szansę obniżyć liczbę wypadków" mówi Andrzej Wiater.

źródło i zdjęcie: Rockwool

Firma ROCKWOOL