Dwucyfrowe wzrosty Grupy Xella

Dodano: wtorek, 05 czerwca 2012 12:57

Grupa Xella oferująca szeroką gamę produktów niezbędnych do systemu białego budowania, zwiększyła obrót w 2011 r. o 11% do kwoty 1,271 mld euro dzięki wzrostowi sprzedaży osiągniętemu przez wszystkie trzy jednostki biznesowe (w r. poprzednim obrót wyniósł 1,146 mld euro). Zysk operacyjny wzrósł o prawie 8% ze 193 do 208 mln euro.

Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 3% ze 124 do 128 milionów euro. Zwiększyła się również liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin - wzrost o 3% z 6 747 do 6 946.

"Rok 2011 był pomyślny dla Xelli" powiedział Jan Buck-Emden, dyrektor zarządzający Grupy Xella.

"Udało nam się znacznie zwiększyć sprzedaż naszych produktów. Kluczową rolę odegrała pod tym względem marka YTONG, ponieważ autoklawizowany beton komórkowy YTONG w pełni zaspokaja wzrastające wymogi efektywności energetycznej budynków" dodał Jan Buck-Emden

Kolejne czynniki, które zdecydowały o satysfakcjonujących wynikach Grupy Xella w 2011 r., to dynamiczny wzrost rynku budownictwa mieszkaniowego w Niemczech, wzrost sprzedaży w Rosji i w Chinach oraz powstanie nowych zakładów produkcyjnych we Włoszech i w Polsce. Natomiast rozwój rynku w Europie Południowo-Wschodniej nie spełnił oczekiwań. W tym regionie wciąż odczuwalne są skutki kryzysu finansowego i ekonomicznego.

Atutem Xelli jest zrównoważony portfel produktów w jednostkach biznesowych zajmujących się produkcją materiałów budowlanych (YTONG, SILKA, Hebel), płyt gipsowo-włóknowych (Fermacell) oraz produktów wapiennych (Fels), jak również działalność w wielu krajach. Xella posiada 92 zakłady produkcyjne i prowadzi sprzedaż w 30 krajach, w tym na dojrzałych rynkach krajów zachodnioeuropejskich, na wschodzących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej o korzystnych perspektywach długoterminowych oraz na nowych, dynamicznie rozwijających się rynkach, takich jak Chiny.

Grupa Xella, producent wyrobów marki YTONG i Hebel, jest wiodącym dostawcą materiałów budowlanych do wznoszenia ścian z betonu komórkowego. Dzięki marce SILKA, Xella jest również największym producentem bloczków wapienno-piaskowych. Marki te należą do jednostki biznesowej zajmującej się produkcją materiałów budowlanych, która zwiększyła obrót o ponad 10 proc. do 848 mln euro w porównaniu z wartością 769 mln euro osiągniętą w r. ubiegłym. Było to możliwe w wyniku zwiększenia sprzedaży - w szczególności w Niemczech, w krajach Beneluksu i w Polsce, jak również dzięki dalszej pomyślnej ekspansji marki YTONG w Rosji i w Chinach.

Jednostka biznesowa Fermacell, czołowy producent płyt gipsowo-włóknowych, zwiększył swój obrót o ponad 12 proc. ze 185 do 208 milionów euro. Coraz większe znaczenie zyskuje segment tej jednostki pod nazwą Fermacell Aestuver. Pod tą marką są wytwarzane i sprzedawane cementowo-włóknowe płyty przeciwpożarowe, stosowane w wielu krajach na całym świecie w różnorodnych rozwiązaniach przeciwpożarowych. Xella postrzega ten rynek jako przyszłościowy.

"Ustawowe wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków, zakładów przemysłowych, lotnisk, tuneli oraz kanałów kablowych są coraz bardziej rygorystyczne. Marka Fermacell Aestuver to rozwiązanie, dzięki któremu możemy osiągnąć sukces na rozwijających się rynkach" powiedział Jan Buck-Emden.

Kolejną jednostką biznesową, która odnotowała wzrost, jest Fels. Poza wzrostem popytu w Niemczech i Republice Czeskiej, nowe zakłady wapienne w Rosji przyczyniły się do zwiększenia obrotów o niemal 12% - do wysokości 268 mln euro, w porównaniu z 240 mln euro w r. ubiegłym. Pozytywny wpływ na rozwój w tym segmencie miał również boom na rynku stali.

"Co więcej, wapno z zakładów Fels jest wykorzystywane w projektach z dziedziny ochrony środowiska, np. w specjalnym, opracowanym przez nas procesie renaturalizacji jezior w rejonie kopalni węgla brunatnego w Laußig" wyjaśnił Jan Buck-Emden.

W drugim kwartale 2011 r. Xella z powodzeniem dokonała emisji obligacji o wartości 300 milionów euro. Uzyskane środki wykorzystano na częściową spłatę istniejących zobowiązań kredytowych Grupy.

"Emisja obligacji pozwoliła na poprawę profilu finansowania przedsiębiorstwa, a także rozszerzenie obszaru działalności biznesowej Grupy Xella i jej bazy finansowej" wyjaśnił Heiko Karschti, Dyrektor Finansowy Grupy Xella.

Sytuacja finansowa Grupy Xella jest w dalszym ciągu dobra. Wolne przepływy pieniężne wzrosły w 2011 r. o ponad 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym (ze 123,7 do 127,6 mln euro).

Całkowite nakłady inwestycyjne Grupy Xella 2011 wyniosły 86 mln euro w porównaniu z 59 mln w r. ubiegłym. 45 mln euro z tej kwoty zostały przeznaczone na projekty związane z rozwojem, optymalizacją oraz przejęciami.

źródło i zdjęcie: Xella