Budynki energooszczędne są tańsze od tradycyjnych

Dodano: poniedziałek, 13 sierpnia 2012 13:43

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) przeprowadziła analizy, z których wynika, że koszt budowy i eksploatacji budynków energooszczędnych może być nawet o 37% niższy niż w przypadku obiektów standardowych.

Zmniejszenie kosztów można uzyskać w przypadku domów mieszkalnych oraz budynków biurowych i użyteczności publicznej, gdy są one budowane przynajmniej w standardzie energooszczędnym. Analiza wykazała, że w przypadku każdego rodzaju budynku, bez względu na zastosowane w nim źródło energii, podniesienie standardu energetycznego skutkuje zmniejszeniem zużycia energii oraz obniżeniem kosztów zdyskontowanych, czyli obejmujących całkowite koszty budowy i całkowite koszty eksploatacji w dwudziestoletnim cyklu użytkowania.

Według ekspertów KAPE wznoszenie budynków mieszkalnych o prostej bryle jest opłacalne zarówno w przypadku domów jedno-, jak i wielorodzinnych. Dotyczy to również obiektów o bardzo wysokim standardzie, dochodzącym w niektórych przypadkach nawet do standardu domu pasywnego.

Budynki energooszczędne są tańsze od tradycyjnych

Koszt budowy i dwudziestoletniej eksploatacji domu o prostej bryle prostopadłościanu i powierzchni 81 m², w przypadku gdy zasilany jest on gazem ziemnym i spełnia bardzo wysoki standard energetyczny, wynosi 390 tys. zł. Jest on o 53 tys. mniejszy niż w przypadku budynku w standardzie podstawowym. Dla budynków zasilanych olejem, gazem płynnym lub energią z sieci ciepłowniczej, najniższy zdyskontowany koszt w cyklu użytkowania przypada na domy o najwyższym standardzie z zamontowaną pompą ciepła i kolektorem słonecznym.

Mniejsze koszty są możliwe do uzyskania również w przypadku budynków wielorodzinnych. Dla jedenastopiętrowego bloku o powierzchni 2736 m² koszt zdyskontowany w dwudziestoletnim cyklu użytkowania z wykorzystaniem sieci ciepłowniczej wynosi 12 562 096 zł, natomiast w przypadku budowy w bardzo wysokim standardzie energetycznym z pompą ciepła i kolektorem - 10 626 967 zł.

Przeprowadzone przez nas szacunki obalają mit, jakoby sumaryczne koszty wznoszenia i eksploatacji budynków o wyższych standardach energetycznych były wyższe niż budynków tradycyjnych. Dzięki lepszemu ociepleniu lub zastosowaniu bardziej szczelnych okien, polskie rodziny są w stanie zmniejszyć nawet o ¼ wydatki związane ze zużyciem energii, mówił dr inż. Arkadiusz Węglarz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju KAPE.

Również coraz bardziej opłacalne staje się także maksymalne podnoszenie standardu energetycznego budynków komercyjnych i publicznych. Dla obiektu biurowego powierzchni użytkowej 2124 m², którego głównym źródłem energii jest olej lub gaz płynny, najniższy zdyskontowany koszt w wysokości 6 838 667,1 zł odnotowano w przypadku wariantu o wysokim standardzie z kolektorem słonecznym.

Przy zasilaniu węglem lub energią z sieci ciepłowniczej, najbardziej opłacalne jest dążenie do uzyskania bardzo wysokiego standardu budynku i wyposażenie go w kolektor słoneczny i pompę ciepła. Według analiz Krajowej Agencji Poszanowania Energii koszt budowy i eksploatacji szkoły o powierzchni 5182 m², zbudowanej w bardzo wysokim standardzie energetycznym z wykorzystaniem pompy i kolektora, może być o 5,66 mln zł mniejszy od nakładów poniesionych na standardowy budynek podłączony do sieci ciepłowniczej.

Budynki energooszczędne są osiągalne zarówno pod względem projektowym jak i wykonawczym, zarówno dla inwestorów prywatnych jak i komercyjnych. Kluczowe jest jednak traktowanie inwestycji jako całości, kończącej się nie w momencie oddawania budynku do użytkowania ale dopiero po upływie zakładanego czasu eksploatacji. Zwiększenie świadomości budujących, że inwestowanie w budynek o podwyższonym standardzie i prostszej bryle zaowocuje niższym zdyskontowanym kosztem jego użytkowania, przyczyni się do zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz realizacji zapisów Dyrektywy 31/2010/UE, przekonywał Henryk Kwapisz, menadżer ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w firmie Saint-Gobain.

źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.