Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakładzie Pfleiderer w Grajewie

Dodano: wtorek, 19 listopada 2013 14:26

W zakładach w Grajewie trwają prace modernizacyjne systemu oczyszczania ścieków przemysłowo-deszczowych. Nowa inwestycja pozwoli spełnić obowiązujące zgodnie z wymogami Unii Europejskiej od 2015 roku rygorystyczne standardy wyznaczone w tej dziedzinie zakładom produkcji płyt wiórowych.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. już w 2012 r. podjął decyzję o nowej inwestycji w zakładzie produkcji płyt wiórowych: modernizacji istniejącego systemu oczyszczania ścieków przemysłowo-deszczowych. Wykonanie koncepcji układu oczyszczania oraz sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych powierzono specjalistycznemu biuru projektowemu Projprzemeko sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Biuro to jest autorem szeregu dokumentacji projektowych, a także realizatorem wielu skomplikowanych projektów oczyszczalni ścieków przemysłowych. Duże doświadczenie naszego partnera pozwala śmiało oczekiwać uzyskania pozytywnego efektu ekologicznego tuż po rozpoczęciu użytkowania nowej oczyszczalni ścieków.

Projekt przewiduje wykonanie układu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obejmującego m.in. następujące obiekty i urządzenia: osadnik wstępny, kratę automatyczną, odolejacz, zbiorniki sedymentacyjne ze zgarniaczami osadów, 2 reaktory biologiczne sekwencyjne, osadnik zagęszczający osady i prasę do osadów.

Tak skonfigurowany układ pozwoli na zautomatyzowanie i zwielokrotnienie wydajności procesów sedymentacji osadów. Z uwagi na specyfikę ścieków, zawierających w swym składzie złożone związki organiczne pochodzące z drewna, projektanci zaprojektowali część biologiczną oczyszczalni, obejmującą 2 niezależnie funkcjonujące sekwencyjne reaktory biologiczne typu SBR.

Pozwolą one na pracę zarówno z mocno, jak i lekko zanieczyszczonymi ściekami, uniezależniając pracę oczyszczalni od regularnego napływu ścieków. W 2013 roku Pfleiderer Grajewo S.A. uzyskał pozytywną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę oczyszczalni. Obecnie trwają prace budowlane, których zakończenie przewidywane jest na październik 2014r.

Dzięki tej inwestycji spółka będzie w stanie spełnić obowiązujące od 2015r. zakłady branży płyt wiórowych nowe, rygorystyczne wymagania dotyczące parametrów odprowadzanych ścieków, nałożone Dyrektywą Unii Europejskiej z 2010r. w sprawie Emisji Przemysłowych (tzw. Dyrektywa IED). Dyrektywa ta nakłada obowiązek spełnienia przez zakłady płyt wiórowych standardów tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (tzw. BAT).

Nowa instalacja uzupełni funkcjonującą w Grajewie od 2007r. najnowocześniejszą w Polsce linię do odparowywania ścieków,  tj. wyparkę ścieków firmy Schrader. Dzięki temu gospodarka wodno-ściekowa zakładów Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. będzie w pełni odpowiadała najsurowszym wymaganiom prawnym EU.

źródło i zdjecia: Pfleiderer


 

Powiązane artykuły

» Lekkie ścianki działowe