Ocena odporności ogniowej stropów w systemie RECTOLIGHT

Dodano: środa, 27 listopada 2013 10:26

Na zlecenie firmy RECTOR Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadziło badania odporności ogniowej stropów w systemie  RECTOLIGHT.

Wyniki badań posłużyły do wydania raportu „Ocena odporności ogniowej stropów w systemie RECTOLIGHT”, dokument nr  2819/11/Z00 NP. Badania wykazały, że typowe rozwiązanie przegrody dla stropów międzykondygnacyjnych z użyciem konstrukcji stropowej RECTOLIGHT wraz z podłogą pływającą (4cm polistyrenu i 4cm wylewki betonowej) uzyskuje parametry  REI 60.

Konstrukcja stropu powinna być wykonana z uwzględnieniem wymagań:

  • płyta nadbetonu grubości min. 5 cm;
  • żebra stropowe składające się z min. 2 belek RS;
  • dozbrojenie żeber stropowych prętami  Ø12, zgodnie z klasyfikacją.

źródło i zdjęcie: Rector Polska