Nowe zasady dotyczące zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Dodano: poniedziałek, 09 grudnia 2013 15:23

1 stycznia 2014 r. wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Jeśli planujemy remont lub budowę domu, warto nabyć materiały do końca 2013 r. Będziemy mogli wówczas odzyskać część zapłaconego VAT-u jeszcze według starych, korzystniejszych przepisów.

Dotychczasowe zasady zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane zakupione w trakcie remontu czy budowy regulowała podpisana osiem lat temu Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Od 2014 r. prawo zostanie zmienione. Nowe wytyczne dotyczące odzyskania pieniędzy z podatku znacznie ograniczają dostępność tej ulgi. Zmienią się wytyczne określające metraż domu, rodzaj akceptowanych prac budowlanych oraz kryteria wiekowe osoby mogącej wystąpić o zwrot.

Zanim przyjdą zmiany prawie

Wszystkie osoby, które zakupią do 31 grudnia 2013 r. materiały budowlane z listy wyszczególnionej w ustawie z 2005 r., mogą wnioskować o zwrot części podatku VAT.

Lista produktów, po których zakupie możemy liczyć na ulgę przy budowie czy remoncie, jest bardzo długa. Aby uzyskać zwrot wystarczy tylko posiadać faktury kupna wystawione imiennie na osobę fizyczną, która składa wniosek, mówi Jarosław Kwaśniak, Product Manager systemu do budowy domu z betonu komórkowego Termalica. Możemy przykładowo uzyskać zwrot części kosztów za materiał do budowy ścian, docieplenie, stolarkę, podłogi lub płyty tarasowe i kamienie dekoracyjne. Podobnie jest w przypadku gipsu, płytek, grzejników czy elementów wyposażenia sanitarnego, dodaje.

Wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane składa się wraz z odpowiednią dokumentacją w formie wspomnianych faktur VAT (nie paragonów) i specjalnego druku VZM w Urzędzie Skarbowym. O zwrot VAT-u za materiały zakupione w listopadzie i grudniu tego roku będzie można ubiegać się do końca 2018 r. Należy jednak pamiętać, że wnioskować o zwrot można tylko raz do roku.

Zwrot podarku VAT za materiały budowlane - Jakie zmiany nastąpią od stycznia 2014?

Nowe zasady znacznie ograniczą możliwość ubiegania się o zwrot części zapłaconego VAT-u. Będą mogły starać się o niego tylko osoby, które nie ukończyły 36 roku życia. Obejmował będzie on tylko inwestycje wymagające pozwolenia na budowę. Bardzo ważną zmianą jest także wstrzymanie ulgi dla osób remontujących mieszkanie z rynku wtórnego lub wykańczających mieszkanie w stanie deweloperskim, zauważa Kwaśniak. Od 2014 r. przysługiwała będzie ona tylko osobom budującym swój pierwszy dom jednorodzinny o powierzchni do 100 m2 lub 110 m2, gdy budujący posiada trójkę dzieci. O zwrot będzie można ubiegać się także w przypadku wykonywania prac związanych z rozbudową budynku, by dostosować go do celów mieszkalnych, dodaje. Lista produktów podlegających zwrotowi VAT nie ulegnie zmianie. Podobnie, jak termin składania wniosku do Urzędu Skarbowego - należy to zrobić nie później niż w roku, w którym rozpoczęło się użytkowanie lokalu czy budynku.

Przydatne akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

źródło i zdjęcie: BRUK-BET