ISOVER z Aprobatą Techniczną

Dodano: piątek, 07 marca 2014 11:40

ISOVER po raz kolejny wychodzi z innowacyjnym pomysłem. Pod koniec ubiegłego roku firma wspólnie z marką EQUITONE otrzymała Aprobatę Techniczną na fasady wentylowane - ten projekt to zupełna nowość na polskim rynku.

Fasada wentylowana zawiera szczelinę wentylacyjną między izolacją a warstwą wykończeniową, dzięki czemu izolacja utrzymywana jest w najbardziej optymalnych warunkach. Swobodny ruch powietrza w szczelinie działa korzystnie na izolację termiczną oraz całą przegrodę budynku - latem ściany nie przegrzewają się, a zimą są chronione przed zawilgoceniem.

Aprobata Techniczna ISOVER-EQUITONE to prawdziwa innowacja w polskim budownictwie. Po raz pierwszy bowiem uwzględniono cały złożony proces projektowania oraz wykonania fasady wentylowanej. Aprobata Techniczna zezwala na swobodne stosowanie zestawu materiałów EQUITONE i ISOVER z gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ został on przebadany przez Instytut Techniki Budowlanej pod kątem starzenia się, odporności na wiatr, reakcji na ogień i wiele innych czynników. Oznacza to również, że fasady wentylowane ISOVER-EQUITONE mogą być używane bez ograniczeń wysokościowych.

ISOVER wspólnie z marką EQUITONE jako pierwsi na polskim rynku usystematyzowali technologię wykonania fasady wentylowanej. W styczniu tego roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Aprobata Techniczna dla fasad wentylowanych świadczy o ich użyteczności i innowacyjności w świetle tych nowych zasad. W Aprobacie Technicznej projektant znajdzie np. Uc - policzony całkowity współczynnik przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną z uwzględnieniem punktowych mostków cieplnych powstałych przez zastosowanie podkonstrukcji aluminiowej, co jest zgodne z nowymi wytycznymi warunków technicznych. Uzyskana aprobata jest efektem doskonałej współpracy ISOVER z producentem okładzin włóknisto-cementowych i ceramicznych do fasad wentylowanych - marką EQUITONE, mówi Sławomir Kocur, Kierownik Produktu, ISOVER.

Zestaw wyrobów do wykonania wentylowanych okładzin elewacyjnych ISOVER-EQUITONE opisany w AT odznacza się szczególnie wysoką odpornością udarnościową: na przykład na oparcie drabiny, rzucane kamienie czy uderzenia piłką. Część fasady odpowiadającą za izolacyjność cieplną projektuje i tworzy ISOVER, którego wełny mineralne zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe wykonawcom korzystającym z nowej technologii.

źródło i zdjęcie: ISOVER