Lafarge podpisał Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP

Dodano: piątek, 07 marca 2014 12:13

Firma Lafarge podpisała Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu przygotowaną przez Komitet CSR działający przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Tym samym Lafarge po raz kolejny pokazał swoje zobowiązanie do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu została podpisana 4 marca 2014 r. w Warszawie. W listopadzie 2013 r. Lafarge jako pierwsza firma przemysłu budowlanego podpisała Deklarację w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Firm w Polsce poszerzając tym samy grono firm energetycznych połączonych inicjatywą świadomego CSR.

Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu firm stowarzyszonych w CCIFP dotyczy wywierania trwałego i pozytywnego wpływu na otoczenie poprzez aktywne działania i realizację rozwiązań zgodnych z polityką odpowiedzialnego biznesu. Podpisując Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu firma Lafarge przystąpiła do grona 38 firm członkowskich Izby Francuskiej, które zobowiązują się prowadzenia zrównoważonego biznesu, opartego na rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego, transparentności zarządzania oraz ochronie zasobów naturalnych.

Lafarge od wielu lat realizuje aktywnie strategię zrównoważonego rozwoju przekładając cele globalne na działania lokalne. Przykładem jest innowacyjna metoda rekultywacji terenów pokopalnianych w kierunku leśnym, nagrodzona przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kruszyw z siedzibą w Brukseli.

Metoda ta zdobyła także wyróżnienie LAUR 2013 miesięcznika Builder w kategorii Nauka i Edukacja. Kolejnym obszarem działań CSR Lafarge w Polsce jest ciągłe zwiększanie udziału paliw alternatywnych  w procesie produkcyjnym, które obok zróżnicowania kadry zarządzającej (35% Zarządu Lafarge w Polsce stanowią kobiety) i działań ze społecznościami lokalnymi są tylko kilkoma z wielu przykładów odpowiedzialnej strategii naszej firmy, powiedziała Magdalena Kicińska, Dyrektor Komunikacji i Public Affairs Lafarge w Polsce.

źródło: Lafarge