Konstrukcje ścienne Fermacell w nowych stacjach kolejki linowej na Śnieżkę

Dodano: poniedziałek, 24 marca 2014 11:14

Nową kolejkę linową na Śnieżkę wykonała firma budowlana BAK z Trutnova, wspólnie z dostawcą komponentów technologicznych, włoską firmą LEITNER A.G. We wszystkich trzech stacjach nowej kolejki linowej ściany działowe, poprzeczki i sufity wykonano z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell o grubości 12,5 mm.

Inwestorem budowy kolejki wartej ponad 300 milionów koron czeskich było miasto Pec znajdujące się pod Snieżką, przy czym większość kosztów pokryto z dotacji przyznanej przez Unię Europejską.

Firma budowlana BAK Trutnov i producent systemów kolejek linowych, firma LEITNER, miały zgodnie z umową wybudować nową kolejkę do końca marca 2014 roku. Jednak budowę ukończono wcześniej.

Ściany działowe, poprzeczki i sufity wykonano z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell o grubości 12,5 mm.

Na planie pierwotnych obiektów wybudowano nową stację górną kolejki i stację przesiadkową na Růžové hoře. Stacja dolna jest całkowicie nowa i została przesunięta bliżej miasteczka Pec, dzięki czemu czteromiejscowe gondole od niedawna pokonują jeszcze rzekę Upę, co jest niezwykle malownicze. W budynku dolnej stacji znajduje się hala wsiadania i wysiadania, zaplecze socjalne oraz pomieszczenie, w którym można spożyć posiłek. Na szczycie, ze względu na ochronę przyrody, gastronomia funkcjonuje jedynie w ograniczonym zakresie. Przekazanie do eksploatacji kolejki linowej w jej pełnej długości miało miejsce 22 lutego 2014 r.

Konstrukcje ścienne Fermacell, na nośnej konstrukcji stalowej oraz około 1000 m2 gipsowo-włóknowych płyt Fermacell o grubości 12,5 mm montowała firma wykonawcza Tigamont s.r.o. z Pragi.

System płyt gipsowo-włóknowych Fermacell wraz z osprzętem wybrano do tego wymagającego środowiska ze względu na ich wysoką wytrzymałość na wilgoć oraz ognioodporność. Warunki klimatyczne (dolna stacja znajduje się na wysokości 870 m n.p.m., stacja przesiadkowa Růžová hora na wysokości 1594 m n.p.m., a stacja końcowa na Śnieżce na wysokości 1594 m n.p.m.) wysoko stawiały poprzeczkę wybieranym materiałom budowlanym przeznaczonym na ściany działowe, poprzeczki i sufity wewnątrz wszystkich trzech stacji.

Jednak materiały gipsowo-włóknowe Fermacell doskonale znoszą zmiany wilgotności powietrza, a ponadto przemawiała za nimi także ich wysoka odporność ogniowa i mechaniczna.

źródło i zdjęcia: materiały prasowe Fermacell

Firma Fermacell