Bloczki ISOMUR® Plus - eliminacja mostków cieplnych

Dodano: wtorek, 10 czerwca 2014 13:50

Bloczki ISOMUR® Plus zamykają przerwę w poziomej izolacji podłogi na gruncie, powstającą w miejscu posadowienia ściany konstrukcyjnej na ścianie fundamentowej, jak również ściany działowej na płycie przyziemia lub stropie nad nieogrzewaną piwnicą lub garażem.

Zastosowanie ISOMUR® Plus likwiduje bardzo skutecznie występowanie w strefie cokołowej znacznego liniowego mostka cieplnego w kierunku pionowym, powodując w ten sposób termiczne "odcięcie" budynku od gruntu.

ISOMUR® Plus efektywnie eliminuje mostki termiczne w części cokołowej, dzięki charakterystycznym właściwościom:

  • wbudowanie elementów jest szybkie i proste
  • elementy są nieprzepuszczalne dla wody, a zatem nie występuje obniżenie właściwości izolacyjnych bloczka
  • niski współczynnik przewodności cieplnej λ, przy jednoczesnym zachowaniu dużej wytrzymałości na ściskanie
  • wysoka jakość i dokładność wymiarowa nie wymaga stosowania szczególnych zabiegów na etapie murowania

ISOMUR® Plus - skuteczna izolacja części cokołowej budynku

Stosując ISOMUR® Plus Inwestor zyskuje:

  • podniesienie poziomu temperatury na wewnętrznych powierzchniach ścian w części cokołowej i narożach pomieszczeń znacznie powyżej temperatury krytycznej
  • brak powstawania pleśni pod wpływem zawilgocenia ścian ("roszenia") w rejonie mostka termicznego w cokole budynku
  • zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu
  • minimalne straty ciepła, mające ogromny wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń

Cokołowe bloczki termoizolacyjne ISOMUR® Plus

Wytrzymałość na ściskanie: bloczek ISOMUR® Plus zbudowany jest z nośnego szkieletu z lekkiego betonu oraz izolacji ze styropianu EPS; dzięki oryginalnemu ukształtowaniu przestrzennemu rdzenia nośnego, może on przenosić znaczne siły ściskające na ściany fundamentowe obiektu i pozwala na wznoszenie na nim budynków do czterech naziemnych kondygnacji

Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: ze względu na niski stopień porowatości lekkiego betonu szkieletu nośnego nie występuje tutaj proces kapilarnego "podciągania wilgoci" − bloczki ISOMUR® Plus są nieprzepuszczalne dla wody i w efekcie zapobiegają zawilgoceniu warstw muru posadowionych bezpośrednio na bloczkach.

Wymiary (dł./szer./wys.) [cm]: 60/(11,5; 15; 17,5; 20; 24; 30)/(9; 11,3)

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 20

Średni współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]: 0,245

Początkowa absorpcja wody cws [kg/m2·√h]: 0,10 (wg PN-EN 772-11)

Maks. nasiąkliwość [%]: 3,5

Maks. nośność ściany na ścinanie [MN/m2]: 0,10 (z wbudowanym elementem ISOMUR®)

Aprobaty: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6837/2012

źródło i zdjęcia: Stahlton Polska