Synthos odnowił niemiecki certyfikat Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Dodano: wtorek, 15 lipca 2014 10:09

Z dniem 1 lipca 2014 roku Synthos odnowił na kolejne 5 lat niemiecki certyfikat Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wraz z Übereinstimmungszertifikat. Potwierdzają one zgodność produktów serii Synthos XPS z wytycznymi niemieckiego instytutu budowlanego DIBt w zakresie jakościowym i formalnym. Wraz z posiadanymi certyfikatami aplikacyjnymi stanowią podstawę do sprzedaży produktów Synthos XPS do stosowania w niemieckim budownictwie.

Ciągły rozwój i poprawa parametrów produktów Synthos XPS sprawiły, że ciągle zwiększa się pole zastosowań naszych produktów.

Produkty Synthos XPS Prime 25 na podstawie certyfikatów oraz zgodnie z niemiecką normą DIN 4108-10 można stosować w niemieckim budownictwie do:

 • Izolacja zewnętrza dachu lub stropu, odporna na działanie warunków klimatycznych, izolacja pod pokryciem
 • Izolacja wewnętrzna stropu (dolna) lub dachu, izolacja pod krokwiami/konstrukcją nośną, strop podwieszany itd.
 • Izolacja zewnętrzna ściany za okładziną
 • Izolacja zewnętrzna ściany pod tynkiem
 • Izolacja ścian dwupowłokowych, izolacja rdzeniowa
 • Izolacja wewnętrzna ściany

Z kolei produkty Synthos XPS Prime 30, 50 i 70 można stosować do:

 • Zastosowania jak XPS Prime 25 oraz
 • Izolacja zewnętrza dachu lub stropu, odporna na działanie warunków klimatycznych, izolacja pod uszczelnieniem
 • Izolacja zewnętrza dachu, narażona na działanie warunków klimatycznych (dach odwrócony)
 • Izolacja wewnętrzna stropu lub płyty podłogowej (górna) pod jastrychem bez wymagań odnośnie izolacji dźwiękowej,
 • Układana na zewnątrz budynku izolacja termiczna ścian stykających się bezpośrednio z gruntem (poza uszczelnieniem),
 • Układana na zewnątrz budynku, dolna izolacja termiczna płyty podłogowej stykającej się bezpośrednio z gruntem (poza uszczelnieniem),

Przy czym:

 • XPS Prime 30 - dla wysokich odporności na obciążenie ściskające
 • XPS Prime 50 - dla bardzo wysokich odporności na obciążenie ściskające
 • XPS Prime 70 - dla najwyższych wysokich odporności na obciążenie ściskające
źródło: materiały prasowe Synthos
Firma Synthos