Efektywne rozwiązania PAROC w zakresie izolacji termicznej ścian

Dodano: czwartek, 06 listopada 2014 02:01

Do tej grupy rozwiązań można zakwalifikować ściany wentylowane z muru trójwarstwowego. Paroc przewidział tu pewne produkty ze Swojej oferty, które znakomicie sprawdzają się w realizacji tego rodzaju technologii. Efekt jest oczywisty - istotne ograniczenie strat ciepła przez przegrodę i minimalizacja kosztów poniesionych na ogrzewanie lub chłodzenie.

Ściany z muru trójwarstwowego najczęściej spotyka się w budownictwie domów jednorodzinnych lub w budynkach niskich. Część nośną ściany muruje się z różnych cegieł lub bloczków. Przeznaczeniem zarówno cegieł, jak i bloczków, jest wytrzymanie obciążeń oraz stworzenie szczelnej podpory.

Ściany wentylowane z muru trójwarstwowego

Ściany z muru trójwarstwowego zalicza się do typu ścian wentylowanych, więc między warstwą izolacji termicznej oraz muru wykończeniowego wykonuje się wentylowaną pustkę powietrzną. Zalecana szerokość szczeliny wentylacyjnej  wynosi 30-40 mm.

W celu przedostawania się powietrza z zewnątrz do wentylowanej pustki powietrznej, w dolnej warstwie muru wykończeniowego (na wysokości ≥ 50 cm nad powierzchnią ziemi) wykonuje się otwory, czyli co dwie cegły pozostawia się niewypełnioną roztworem jedną pionową spoinę muru z cegły lub montuje się kratki wentylacyjne. W taki sam sposób wykonuje się również otwory u góry budynku oraz pod i nad oknem.

Do wiązania ściany nośnej murowanej oraz muru wykończeniowego wykorzystuje się stalowe kotwy. Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej,  płyty izolacyjne nakłada się na kotwy stalowe i dociska do ściany nośnej nakładkami na kotwach.

Warstwę izolacji termicznej muru trójwarstwowego można wykonać z jednej lub dwóch warstw izolacji. Izolacja ta powinna być zabezpieczona przed oddziaływaniem powietrza poruszającego się w pustce powietrznej. Ponieważ w ścianach wspomnianego muru trójwarstwowego wentylacja jest bardzo słaba, więc również wymogi wobec warstwy wiatroizolacji są minimalne.

W wypadku wykonywania jednowarstwowej izolacji termicznej, możemy zastosować PAROC® WAS 50 bez dodatkowej warstwy wiatroizolacyjnej. Poza tym doskonale nadaje się również PAROC® Cortex One™, stworzony do izolacji termicznej intensywnie wentylowanych fasad ściennych.

Do wykonania izolacji termicznej z dwóch warstw stosuje się uniwersalne płyty izolacyjne PAROC UNS 37z, jako podstawową izolację termiczną, z kolei jako wiatroizolację możemy zastosować płyty PAROC® WAS 35, PAROC® WAS 25t lub PAROC® Cortex™.

W wypadku, gdy izolację termiczną lub wiatroizolację wykonuje się z płyt PAROC® Cortex One™ lub PAROC® Cortex™ , koniecznie należy stosować taśmy uszczelniające - na styki płyt zaleca się używać zewnętrznej taśmy uszczelniającej PAROC® XST 020 , z kolei PAROC® XST 021 - na rogi budynku lub krawędzie otworów.

Wykonanie masywnej ściany bez szkieletu

Należy zamocować w ścianie nośnej odpowiednią liczbę kotew zgodnie z wskazanymi w projekcie ilościami oraz odległościami ich rozstawienia.

Na tych wiązaniach należy zamontować izolację termiczną PAROC UNS 37z, a następnie płyty do wiatroizolacji PAROC® WAS 35, PAROC® WAS 25t lub PAROC® Cortex™. Żeby wykonać jednowarstwową izolację termiczną, należy zastosować PAROC® WAS 50 lub PAROC® Cortex One™.

  • Uszczelnić styki płyt PAROC® Cortex One™ lub PAROC® Cortex™ i rogi budynku oraz krawędzie otworów przy pomocy PAROC® XST 020 i PAROC® XST 021.
  • Pozostawić wentylowaną przestrzeń powietrzną o szerokości co najmniej 30 mm.
  • Wykonać warstwę z cegieł wykończeniowych.

źródło i zdjęcia: Paroc Polska