Wyniki finansowe Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie trzech kwartałów 2014 roku

Dodano: poniedziałek, 08 grudnia 2014 08:34

Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. osiągnęła z działalności kontynuowanej w okresie 3 kwartałów 2014 r. 1.149 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost sprzedaży o 7% w stosunku do 3 kwartałów 2013 r.

Wyniki Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie trzech kwartałów 2014 roku:

  • Wzrost sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2014 o 7% r/r do poziomu 1.149 mln PLN
  • Wzrost zysku EBITDA w okresie 3 kwartałów 2014 o 43% r/r do kwoty 144,8 mln PLN
  • Wzrost zysku netto na działalności kontynuowanej za 9 miesięcy 2014 do kwoty 75,9 mln PLN
  • Skuteczna realizacja programu wzrostu sprzedaży i ciągłej poprawy efektywności operacyjnej

Zysk EBITDA wzrósł w omawianym okresie o 43% do kwoty 144,8 mln zł, zaś zysk operacyjny zwiększył się o 55% do 106,4 mln zł. Grupa zakończyła okres pierwszych 9-ciu miesięcy 2014 roku zyskiem netto z działalności kontynuowanej przyporządkowanym akcjonariuszom większościowym na poziomie 75,9 mln zł, wobec 28,1 mln zł w tym samym okresie 2013 roku.

Pierwsze trzy kwartały obecnego roku były dla nas dobrym okresem. Nadal utrzymuje się wysoka dynamika wzrostu produkcji mebli w Polsce, na co bezpośredni wpływ ma ekspansja polskich producentów mebli na rynki eksportowe. Popyt krajowy pozostawał w minionym okresie na stabilnym poziomie. W okresie 3 kwartałów obecnego roku osiągnęliśmy siedmioprocentowy wzrost sprzedaży, co przy porównywalnych poziomach cenowych było pochodną większych wolumenów sprzedaży i zmienionego mixu produktowego. Obroty w samym trzecim kwartale 2014 roku były nieznacznie niższe, na co wpływ miał głównie przedłużony remont roczny w fabryce w Wieruszowie, związany z realizacją wielu zadań inwestycyjnych oraz mniejsza w tym okresie dostępność naszych produktów, mówi  Wojciech Gątkiewicz, Prezes Pfleiderer Grajewo S.A., Pomimo wzrostu popytu na nasze wyroby oraz pełnego wykorzystania dostępnego potencjału produkcyjnego zdecydowaliśmy się utrzymać ceny sprzedaży na dotychczasowych poziomach. Było to konsekwencją zagrożenia wzrostem importu płyty zza wschodniej granicy, co jest związane z osłabieniem się walut wschodnich wobec złotego i wystąpieniem na tych rynkach nadwyżek produkcyjnych, dodaje Prezes Gątkiewicz.

Cena podstawowego surowca, jakim jest drewno, wzrosła w Q3 2014 o 3% w stosunku do Q3 2013, zaś ceny kleju, papierów i energii spadły w tym okresie, co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w niższych kosztach produkcji. Efekt ten w połączeniu z intensywnymi działaniami po stronie przychodowej jak i dyscypliną kosztową, przełożył się na dalszą poprawę rentowności sprzedaży.

W okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku wzrosła rentowność naszej działalności. Zysk EBITDA wzrósł w tym okresie o 43%, zaś zysk operacyjny o 55%, co oznacza, że rentowność na poziomie operacyjnym podwyższyła się o około 3 punkty procentowe. Ponadto o połowę spadły koszty finansowe, w których najwyższą pozycją są odsetki od kredytów bankowych. Przełożyło się to finalnie na wzrost zysku netto do kwoty 76 mln złotych, co w praktyce r/r oznacza jego podwojenie, podkreśla Rafał Karcz, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Pfleiderer Grajewo S.A.    

Grupa kontynuuje realizację wieloletniego programu nakładów inwestycyjnych. W tym roku dokonano już nakładów na kwotę 97 mln złotych, co pozwoliło na zwiększenie dostępnych mocy, poprawiło konkurencyjność kosztową zakładów i pozwoliło na lepsze dostosowanie potencjału wytwórczego do oczekiwań rynkowych. Spółki wchodzące w skład Grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych oraz sztucznych oklein w Polsce. Grupa posiada ponad 1/3 udziału w krajowym rynku płyty meblowej, a także jest znaczącym eksporterem, głównie na rynki wschodnie.

Głównym odbiorcą produktów Grupy jest branża meblarska, do której kierowane jest ok. 95% sprzedaży. Zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 1.260 tys. m3 płyty rocznie, produkowanej w dwóch zakładach w Polsce oraz 250 tys. m3 płyty MDF, której produkcja została zainaugurowana we wrześniu 2007 roku w Grajewie. W strukturach Grupy funkcjonuje również firma spedycyjna JURA oraz Silekol Sp. z o. o., oferująca żywice klejowe dla meblarstwa. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. od 1997 roku notowana jest na GPW w Warszawie. W 1999 roku większościowy pakiet akcji nabyła spółka Pfleiderer GmbH z Niemiec. www.pfleiderer.pl

źródło i zdjęcie: Pfleiderer