Wysoka wytrzymałość silikatów potwierdzona

Dodano: środa, 10 grudnia 2014 12:56

Popularność wykorzystywania bloczków silikatowych sprawia, że prowadzone są nad nimi badania mające na celu sprawdzenie niektórych właściwości i parametrów. Wyniki najnowszych analiz nie tylko potwierdziły, że tego rodzaju materiał budowlany gwarantuje najwyższą jakość wznoszonych konstrukcji, ale dowiodły również, że ich wartość współczynnika K stosowanego przy obliczaniu charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie, jest w rzeczywistości wyższa niż dotychczasowy poziom normowy. O najnowszych wynikach opowiada Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Silikatowa odporność na ściskanie

Poszukiwanie najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych sprawia, że te dostępne na rynku poddawane są nie tylko systematycznym unowocześnieniom, ale również okresowym badaniom. "Kompleksowe badania murów z elementów silikatowych" to tytuł pracy badawczej przeprowadzonej przez zespół naukowców z Politechniki Śląskiej.

Jej wyniki stały się podstawą do złożenia wniosku do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o podwyższenie dla bloczków  silikatowych grupy 1 oraz zaprawy do cienkich spoin wartości współczynnika K, który wskazuje stopień wytrzymałości muru na ściskanie, do poziomu 0,6 z obowiązującego dotychczas 0,55. Doprowadziło to w efekcie do zmian w załączniku krajowym do normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 w Tabeli NA.5, która obecnie funkcjonuje z poprawką Ap2:2014-09. 

Z uwagą śledzimy wszelkiego rodzaju prace badawczo-naukowe mające na celu weryfikację cech oferowanych przez nas produktów. Dbając o najwyższe standardy jakości, gwarantujemy naszym klientom, że przeprowadzone przy użyciu bloczków silikatowych roboty budowlane skutkują uzyskaniem trwałych, bezpiecznych oraz wytrzymałych konstrukcji - mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Potwierdzeniem tych wszystkich zalet są właśnie różnego rodzaju badania prowadzone przez niezależne ośrodki.

Jednymi z najwyższych wartości, którymi kierujemy się jako przedsiębiorstwo działające w tak ważnym sektorze jakim jest budownictwo, jest dla nas bezpieczeństwo, a także niezawodność konstrukcji wznoszonych przy pomocy naszych produktów Badania, których wyniki jednoznacznie wykazują, że bloczki silikatowe posiadają lepsze właściwości niż wynikało to z wcześniej określonych parametrów, pozwalają na wznoszenie konstrukcji  gwarantujących odpowiednią wytrzymałość - dodaje ekspert Grupy SILIKATY.

Wpływ zmiany będącej efektem przeprowadzonej pracy badawczej odczują w znaczącym stopniu głównie konstruktorzy, którzy zyskają możliwość optymalnego projektowania ścian z zastosowaniem elementów silikatowych.

Niezawodność, bezpieczeństwo oraz ekonomia wznoszenia konstrukcji są określane już na etapie projektowania, zatem aktualne informacje dotyczące wartości współczynnika K umożliwiają przeprowadzenie adekwatnych wyliczeń mających realny wpływ na finalny efekt - podsumowuje Joanna Nowaczyk.