III edycja programu Mała Architektura, Duża Sprawa

Dodano: poniedziałek, 21 września 2015 14:34

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich i firma Röben realizują projekt "Mała architektura, duża sprawa". Celem programu jest zaktywizowanie lokalnej społeczności oraz wsparcie najciekawszych koncepcji budowy i remontów obiektów, służących mieszkańcom i turystom odwiedzającym ten obszar.

Tegoroczna edycja programu grantowego "Mała architektura, duża sprawa" rozpoczęła się już 22 sierpnia. Do 22 września mieszkańcy i stowarzyszenia działające na terenach 12 gmin wchodzących w skład Krainy Łęgów Odrzańskich mogą zgłaszać swoje projekty, mające na celu poprawę gminnej infrastruktury. Firma Röben przekaże wsparcie rzeczowe w postaci materiałów budowlanych, które posłużą do realizacji najciekawszych koncepcji. Wartość grantów rzeczowych wynosi od 3 do 5 tys. zł. W trzeciej edycji programu priorytet będą mają projekty skierowane do młodzieży w wieku 10-18 lat, wspierające aktywność pozalekcyjną.

Pierwszeństwo inicjatyw skierowanych do osób młodych spowodowane jest faktem, iż miejsc w których młodzież może spędzać przyjemnie czas jest niewiele, a w wielu przypadkach często nie ma ich wcale. Z tego też względu bardzo zależy nam, aby nastolatków spędzających czas głównie przed komputerem "wyciągnąć" z domów dobrymi realizacjami projektów oraz zaangażować do różnego rodzaju działania poprzez przyjazne dla nich miejsca - wyjaśnia Rafał Plezia, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Twórcze przedsięwzięcia

Sam pomysł konkursu zrodził się chęci integracji i pomocy lokalnej społeczności.

Niewielkie rzeczy często mają ogromny wpływ na życie codzienne, stąd też nazwa naszego programu: "Mała architektura, duża sprawa". Poprzednie edycje programu pokazują, że niewiele trzeba, aby zbliżyć do siebie ludzi mających wspólny cel – dobro mieszkańców. Efekt działań widoczny jest przez wiele lat, nie tylko w postaci zrealizowanych projektów, ale też w kontaktach międzyludzkich. Dlatego jako przedsiębiorca działający w konkretnym miejscu i w konkretnej społeczności, chcemy angażować się w inicjatywy je wspierające – zauważa Lidia Misiuna, kierownik działu marketingu firmy Röben.

Sama inicjatywa lokalnych społeczności to jednak nie wszystko. – W trzeciej już edycji naszego programu poszukujemy pomysłów niekonwencjonalnych, które uciekają od tradycyjnych rozwiązań w przestrzeni publicznej. Chcemy skłonić ludzi do poszukiwania inspiracji, sięgania po nowe i niecodzienne rozwiązania, dlatego podczas oceny złożonych projektów bardzo dużą uwagę zwrócimy na pomysłowość, oryginalność i innowacyjność koncepcji – dodaje Plezia.

Rozstrzygnięcie akcji nastąpi w ostatnich dniach września. O wyborze najlepszych projektów zdecyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą osoby wybierane są przez Radę Lokalnej Grupy Działania: przedstawicie sektora publicznego i społecznego oraz przez partnera strategicznego firmę Röben. Realizacja projektów ma zakończyć się do końca czerwca 2016.

Krótka historia, duży efekt

Pierwsze wspólne działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich i firmy Röben miały miejsce już w 2012 roku. Od tego czasu udało się wykonać kilkanaście projektów, które wpłynęły na poprawę infrastruktury wielu miast i wsi, m.in. "Nasze małe okno na świat – budowa sceny" grupy nieformalnej z Chwalimierza - gmina Środa Śląska, "Oaza spokoju – przystanią i wizerunkiem naszej wsi" stowarzyszenia "Kreda" z gminy Wołów i "Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Odrą poprzez budowę grilla" projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie.

źródło: Röben

Firma Roben