Paroc szkoli inżynierów TIPCHECK

Dodano: czwartek, 21 kwietnia 2016 13:21

Doświadczenia Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (EiiF) wskazują, że istnieje znaczący potencjał oszczędności energii oraz emisji CO2 wynikający z poprawy izolacji cieplnej w przemyśle i że potencjał ten jest obecnie niewykorzystany. Mając to na względzie, EiiF zleciła firmie Ecofys zbadanie potencjału oszczędności energii oraz CO2 w przemyśle krajów UE27.

Czy wiesz, że gigantyczna ilość energii możliwa do zaoszczędzenia dzięki izolacjom technicznym wynosi 620 PJ? Oznacza to możliwość wyłączenia 15 ciepłowni o mocy 500 MW opalanych węglem. Izolacja przemysłowa ma status BAT (Best Available Technique); dzięki niej europejski przemysł krajów UE28 mógłby obniżyć zużycie energii o 4%.

Analiza wykazała potencjał oszczędności wynikających z izolacji przemysłowych na poziomie 620 PJ oraz 49 Mt CO2. Stanowi to ekwiwalent

  • 15 ciepłowni o mocy 500 MW opalanych węglem lub
  • zapotrzebowania na energię 10 milionów gospodarstw domowych lub
  • energii zużywanej przez cały przemysł Holandii.

Roczny potencjał ograniczenia emisji CO2 odpowiada 18 milionom średniej klasy samochodów, o średnim rocznym przebiegu 12.500 km.

TIPCHECK pozwala określić ilości energii oraz pieniędzy straconych przez zakład przemysłowy w danym systemie izolacji. Potencjał ten może być wykorzystany, przynosząc wymierne korzyści finansowe. Zaizolowanie nieosłoniętych powierzchni i naprawa uszkodzonych izolacji w przemyśle krajów UE wymagałyby inwestycji rzędu 900 milionów euro. Tego typu jednorazowa inwestycja przyniosłaby oszczędność energii na poziomie 450 PJ, co przy obecnych cenach zmniejszyłoby wydatki przemysłu o 3,5 miliarda euro rocznie.

Aby dostarczyć przemysłowi wystandaryzowanego, wysokiej jakości narzędzia do prowadzenia audytów energetycznych w zakresie skuteczności systemów izolacji termicznej, EiiF uruchomiła Program TIPCHECK. TIPCHECK pozwala określić ilości energii oraz pieniędzy straconych jest przez zakład przemysłowy w danym systemie izolacji (uwzględniając części nieizolowane).

Program TIPCHECK jest zarazem programem zdobywania kwalifikacji dla inżynierów, pozwalającym uzyskać certyfikat audytora energii cieplnej EiiF, czyli inżyniera TIPCHECK. Audytorzy mogą Państwu pomóc w ocenie systemów izolacji istniejących zakładów, planowanych nowych inwestycji lub modernizacji i wykazać, w jaki sposób bardziej efektywna izolacja może oszczędzać energię i pieniądze oraz dbać o czystsze środowisko, dzięki zmniejszeniu emisji CO2.

Paroc przeszkolił już wielu Inżynierów TIPCHECK, żeby podnieść poziom świadczonych usług i jeszcze lepiej służyć rynkowi poradami w zakresie oszczędności energetycznych.

źródło i zdjęcia: Paroc