ROCKWOOL Polska z modelami BIM

Dodano: poniedziałek, 26 września 2016 13:01

Modelowanie Informacji o Budynku (Building Information Modeling - BIM) staje się coraz ważniejszym aspektem w planowaniu i realizacji projektów budowlanych. Aby wspierać ten proces ROCKWOOL Polska, jako jeden z pierwszych producentów materiałów budowlanych i pierwszy wśród producentów izolacji, stworzył modele BIM ze swoimi rozwiązaniami. Architekci i projektanci mogą teraz skorzystać z katalogu modeli BIM, zapoznać się z filmem instruktażowym oraz poradami na specjalnie stworzonej stronie www.rockwool.pl/bim.

Obecne wymagania Warunków Technicznych, oraz nadchodzące w ich ramach zmiany, narzucają wysokie standardy projektowania budynków pod kątem ich efektywności energetycznej, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, jakości klimatu wewnętrznego i trwałości - czyli elementów składających się na pojęcie budownictwa zrównoważonego. Wykorzystanie gotowych modeli w technologii BIM pozwoli uwzględnić te obszary w procesie projektowania w łatwy i szybki sposób.

Modelowanie BIM staje się coraz bardziej powszechne, ze względu na korzyści, jakie daje projektantom i planistom budynków. Building Information Modeling to specjalny system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje złożone cechy zastosowanych konstrukcji. W modelach BIM zawarte są informacje geometryczne, takie jak wymiary, powierzchnie, objętości. Zawierają one także zagadnienia na temat istotnych charakterystyk poszczególnych przegród, pod względem istotnych parametrów jak: izolacyjność termiczna i akustyczna, czy odporność ogniowa. Eliminacja kłopotów z koordynacją międzybranżowej dokumentacji budowlanej oraz spójność w projektach to główne powody upowszechnienia BIM na świecie.

Aby ułatwić pracę architektów i projektantów budynków ROCKWOOL Polska stworzył gotowe modele BIM z produktami ROCKWOOL. Dostępne są one na stronie www.rockwool.pl/bim. W trakcie projektowania w programach takich jak np. AUTODESK REVIT czy ARCHICAD w prosty sposób można wyszukać odpowiedni model konstrukcji ściany czy dachu i zaimportować go do swojego modelu geometrycznego 3D.

źródło i zdjęcie: ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL