Startuje szkolenie uBIMuj się z nami II

Dodano: czwartek, 05 kwietnia 2018 10:16
Startuje szkolenie uBIMuj się z nami II

BIM to idea, która szturmem zdobywa świat budownictwa. Celem BIMu jest sterowanie realizacją i eksploatacji inwestycji. Sama technologia może być źródłem ogromnych oszczędności podczas planowania, realizacji i użytkowania każdego projektu. Niebawem, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, każda firma projektowa i wykonawcza oraz każdy inwestor będą zobowiązani do używania jej w przypadku inwestycji publicznych, ale już w tej chwili BIM jest must have w przypadku wielu inwestycji rynkowych.

18 kwietnia 2018 r. rusza druga edycja szkolenia online uBIMuj się z nami II. Tym razem tematem będzie metodyka BIM w technologii Vectorworks. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne, procedury oraz metodologie BIM obowiązujące na rynku. W trakcie programu wykonywane będą także praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technologii Vectroworks oraz plików BIM partnerów szkolenia.

Informacje o szkoleniu uBIMuj się z nami II

 • Dla kogo: szkolenie skierowane jest do architektów, studentów architektury, wykonawców.
 • Czas szkolenia: 20 godzin
 • Spotkania online: 7 dwugodzinnych spotkań online
 • Spotkanie na żywo: 1 spotkanie "na żywo" połączone z egzaminem - czas trwania 5-6 godzin, Warszawa (dokładny adres będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń)
 • Start szkolenia: 18 kwietnia 2018, godz. 11:00
 • Zakończenie szkolenia: 12 czerwiec 2018
 • Szkolenie prowadzi: mgr inż. arch. Robert Szczepaniak

Plan szkolenia uBIMuj się z nami II

 1. Istota BIM (small BIM / big BIM), BIM levels, BIM level 1 -> strukturyzacja CAD
 2. Typy software BIM, typy kontraktów dla BIM, inwestycja budowlana jako Joint Venture, Grupa Podstawowa, Koszt Docelowy, Target Value Design - projektowanie pod określony koszt, opcje kosztu inwestycji
 3. Modelowanie danych w BIM, dobre praktyki modelowania, PIM, AIM, format IFC
 4. LOG + LOI = LOD, fazy LOD, Krzywa MacLeamy’ego
 5. Wymiana danych w BIM między branżami (tylko w jedną stronę), MVD w IFC (2x3 -> RV; 4 -> RV + DTV),
 6. Design Charrette, Big Room, Last Planner System, IPD a nadzory autorskie
 7. Realizacja inwestycji, model sfederowany IFC w software do managementu BIM, COBie i inne XXXie do Facility Management
 8. Spotkanie na żywo w Warszawie

Uczestnicy spotkania - wymagania:

 • Każdy uczestnik powinien mieć zainstalowany program Vectorworks. W tym celu należy zarejestrować się na portalu https://student.myvectorworks.net/.  Po zakończeniu zapisów na szkolenie licencja zostanie wydłużona do 210 dni.
 • Organizator szkolenia nie zapewnia sprzętu.
 • Na spotkaniu "na żywo" każdy z uczestników powinien mieć własny komputer wraz z zasilaczem oraz z zainstalowanym programem Vectorworks.

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 • Koszt szkolenia - 199 PLN + 23 % VAT
 • Każde spotkanie będzie nagrywane z możliwością ponownego odtworzenia w dowolnym czasie.
 • Szkolenie kończy się egzaminem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu na min. 50%. Jeśli uczestnik otrzyma poniżej 50% będzie musiał go powtórzyć.
 • Zapisy na szkolenie oraz dokładny program: http://sztuka-architektury.pl/article/10941/szkolenie-ubimuj-sie-z-nami-ii

O prowadzącym
Robert Szczepaniak

 • Studia na Politechnice Warszawskiej, wydział Architektury – tytuł magistra, oraz na Technische Universitaet Wien (Austria), wydział Architektury – nostryfikacja dyplomu
 • Pełne uprawnienia architekta w Austrii (1995) i w Polsce (2010)
 • Architekt z własną działalnością w Austrii od 1995, w Polsce od 2010, z użyciem software MicroStation, ArchiCAD oraz Vectorworks, projekty w 'little BIM' od 2010, obecne projekty wyłącznie w metodzie BIM wielobranżowej ('full BIM')
 • Współzałożyciel Stowarzyszenia 'BIM dla polskiego budownictwa' (2014), odpowiedzialny w nim za grupę roboczą 'Standardy', od 2017 prezes zarządu
 • Od 2014 konsultant firmy Design Express Poland, wyłącznego dystrybutora na Polskę software dla architektów, projektantów wnętrz i krajobrazu o nazwie Vectorworks
 • Od 2017 wiceprezes zarządu BIM klastra
 • Członek grupy ekspertów przy fundacji 'eccBIM' (European Certificate Center BIM), szkolącej urzędników państwowych przygotowujących zlecenia publiczne w budownictwie
 • Uczestnik konferencji i dyskusji panelowych nt BIM I IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
 • Ekspert metodyki BIM w zleceniach publicznych
 • Autor kilkunastu publikacji w fachowych pismach w Polsce na temat BIM i IPD (Builder, Świat Szkła, Architektura Murator, Zawód:Architekt, Facility Manager, Materiały Budowlane)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyn. Zarejestrowanym uczestnikom w przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot pieniędzy. Faktury VAT będą wystawiane po zakończeniu szkolenia.

źródło i zdjęcie: Grupa Sztuka Architektura