Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym

Dodano: poniedziałek, 29 sierpnia 2011 13:48

W siedzibie Fundacji Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej w Warszawie w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza odbędzie się 7 września 2011 r. seminarium zatytułowane "Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym". Organizatorem jest firma Bluevine Consulting.

Udział w seminarium mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Uprzednio należy się jednak zarejestrować. Seminarium "Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym" poprowadzi Magdalena Konstantynowicz z firmy Bluevine Consulting.

W ramach seminarium poruszane będą zagadnienia dotyczące zrównoważonych inwestycji w świetle przepisów prawa polskiego i europejskiego. Przedstawione zostaną obszary koniecznych zmian w przepisach krajowych, narzucone Dyrektywą Unii Europejskiej.

Odbędą się również dyskusje panelowe:

  1. Państwo a inwestor - obowiązki i uprawnienia (źródła finansowania, instrumenty wsparcia finansowego i "zachęty" dla Zrównoważonych Inwestycji, prewencja, raportowanie środowiskowe).
  2. Realizacja zrównoważonej inwestycji - eko materiały (wymogi, możliwości).
  3. Case study zrealizowanych zrównoważonych inwestycji - Instrumenty prawne dialogu społecznego.

Wśród panelistów wystąpią Marta Janowicz-Stradomska z Kancelarii Prawnej M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. k., Mec. Janusz Krzeszewski i Mec. Grzegorz Bochnacki z Kancelarii Bochnacki Krzeszewski i Partnerzy, Mec. Rafał Klimek z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Gdy świat ogarniał kryzys finansowy, Polska była w relatywnie bezpiecznej sytuacji makroekonomicznej, w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci i uczestnicy seminarium inwestycyjnego "Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym", zorganizowanego przez Bluevine Consulting podejmą starania w celu znalezienia nowych możliwości i perspektyw dla Polski.

źródło i zdjęcie: prospectsinpoland.com