Problemy finansowania budownictwa zrównoważonego

Dodano: czwartek, 13 października 2011 11:23

W ramach projektu "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej", 20 października 2011 r. odbędzie się piąte spotkanie robocze, podczas którego omówione zostaną finansowe aspekty związane z budownictwem zrównoważonym.

Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie. Głównym organizatorem jest firma Bluevine Consulting. Seminarium poświęcone będzie pozyskiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć nowych i modernizowania obiektów istniejących.

Seminarium poprowadzi Magda Konstantynowicz z firmy Bluevine Consulting. Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani; wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.

Problemy finansowania budownictwa zrównoważonego to m.in. kwestie opłacalności inwestowania w drogie technologie energooszczędne w porównaniu z uzyskiwanym zmniejszeniem bieżących kosztów utrzymania danego budynku. To również zagadnienie potencjalnej atrakcyjności obiektu o zrównoważonym charakterze, na przykład domu pasywnego, dla nabywców bądź najemców.

Uczestnicy spotkania będą starali się przedstawić problemy finansowania budownictwa zrównoważonego w Polsce oraz na rynkach rozwiniętych. Scharakteryzują grupy zainteresowanych inwestorów oraz podejmą próbę odpowiedzi na pytanie czy i kto może na takich przedsięwzięciach zarabiać.

Powyższą tematyką zajmą się, zaproszeni na seminarium, wysokiej klasy specjaliści, mający duże doświadczenie na rynkach zagranicznych i rozwijającym się rynku polskim.

Seminarium pod hasłem "Finansowanie zrównoważonych inwestycji budowlanych" będzie ostatnim spotkaniem w ramach tegorocznego projektu "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej".

W programie seminarium przewidziane są prezentacje i dyskusje panelowe:

  1. Gdzie biją źródła. Opcje finansowania i dofinansowania dla projektów realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dostępność, przeznaczenie i koszt.
  2. (Nie)straszne podatki. Konstrukcje podatkowe inwestycji zrównoważonych. Przykłady rozwiązań.
  3. Czy to się opłaca? Rentowność inwestycji o zrównoważonym charakterze: sprzedaż lub wynajem. Nieruchomości komercyjne a mieszkaniowe.

Wśród panelistów wystąpią między innymi: Małgorzata Kosińska - prezes Pirelli Pekao Real Estate (grupa Prelios), Maciej Tuszyński - dyrektor z firmy WestImmo, Tomasz Ożdziński - dyrektor z firmy PwC, Jean-Luc Darras - dyrektor z firmy RD BUD, Dariusz Koc - dyrektor ds. zrównoważonego budownictwa w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Michał Skaliński - szef Działu Zarządzania Nieruchomościami Cushman & Wakefield.

źródło i zdjęcie: prospectsinpoland.com