Monitoring Rynku Budowlanego po raz 14

Dodano: środa, 02 listopada 2011 09:46

27 października 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja "Monitoring Rynku Budowlanego 2011". To już 14. edycja konferencji podsumowującej aktualne wyniki budownictwa w Polsce oraz ukazującej bieżące trendy i prognozy rozwoju rynku budowlanego.

Corocznym organizatorem konferencji jest firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Podstawą merytoryczną konferencji są analizy instytutu ASM, dostarczającego kompleksowe informacje dotyczące działalności branży budowlanej na polskim rynku. Patronat honorowy objął Minister Infrastruktury.

Pierwszą sesję konferencji rozpoczęła Joanna Jarzębowska, project manager z firmy ASM. Podczas prezentacji zatytułowanej "Diagnoza branży - budownictwo polskie w świetle wskaźników makroekonomicznych oraz mierników rozwoju" przedstawiła obecną sytuację makroekonomiczną Polski ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. W ogólnym zarysie obecne warunki są podobne do tych z kryzysu roku 2008.

Udział budownictwa w PKB wynosi obecnie 5% i jest nieco wyższy niż 4% prognoza Komisji Europejskiej. Jednak w aspekcie konkurencyjności gospodarki, Polska zajmuje w 2011 r. 34 miejsce, co oznacza spadek o 2 pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim. Przed kryzysem roku 2008 bezrobocie miało wartość 8,8%, obecnie jest to niemal 12%.

Wyniki i prognozy i tendencje w budownictwie mieszkaniowym i niemieszkalnym zaprezentował Paweł Łuszcz z ASM.

Z kolei stan infrastruktury i perspektywy budownictwa inżynieryjnego po EURO 2012 przedstawił Marcin Gołębiowski. Budownictwo inżynieryjne obejmuje drogi, koleje, energetykę i lotnictwo. Obecnie w budowie pozostaje 1400 km dróg krajowych. Największy udział mają tu autostrady. Ma to wpływ na ograniczanie wydatków na remonty i modernizacje.

W Polsce planowane jest utworzenie kolei dużych prędkości, osiągających 250 km/h. Zmodernizowana ma być magistrala centralna co, według zamierzeń, przystosuje ją do przejazdów z prędkością 300 km/h. Podróż na trasie Warszawa - Łódź będzie trwała tylko 35 min.

Jesień roku 2012 jest terminem ukończenia budowy nowego lotniska w Modlinie pod Warszawą. Pierwsi pasażerowie mają z niego skorzystać już przed EURO 2012. 30% środków na budowę tego portu lotniczego pochodzi z Unii Europejskiej.

Kolejnym tematem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego" było "Finansowanie bieżącej działalności w oparciu o wierzytelności". Formy finansowania, faktoring i advancing, oraz ich koszty na tle kosztów kredytów przedstawiła Agata Packa z Grupy Kapitałowej OBLIGO. Z kolei Bogumił Sieczkowski, również reprezentujący OBLIGO, omówił problemy finansowania związane z wierzytelnościami w aspekcie prawnym.

Sesja druga rozpoczęła się panelem dyskusyjnym moderowanym przez Mariusza Prokopczuka z firmy PROGUEST Consulting. Panelistami byli: Tadeusz Pawlik i Jarosław Kryś - Grupa Sieć Budowlana.pl, Tomasz Zuzaniuk - 3W Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o., Cezary Seszuła - Xella Polska, Piotr Ściegienny - Megastore.pl, Zbigniew Nowak - Rockwool Polska oraz Aleksandra Kirdzik - Bricomarche.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego odpowiadali na szereg przygotowanych przez moderatora pytań, jak na przykład:

 1. Czego można spodziewać się w okresie najbliższych 5 lat w zakresie sprzedaży stacjonarnej dotyczącej budownictwa?
 2. Jak rozłoży się sprzedaż między marketami DIY a małymi sklepami?
 3. Jaka jest przyszłość sklepów detalicznych?
 4. Czy małe sklepy będą służyć jedynie do zakupów uzupełniających?
 5. Czy nastąpi prężne zrzeszenie się małych sklepów w większe grupy?
 6. Jaka jest tendencja w zakresie rozwoju marketów DIY?
 7. Na ile asortyment marketów DIY składa się z materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz czy ta oferta będzie ulegała zmianom?

W zakresie sprzedaży internetowej paneliści odpowiedzieli na kilka następujących pytań:

 1. Czy Internet jest medium informacyjnym czy sprzedażowym?
 2. Czy Internet pomaga czy przeszkadza marketom stacjonarnym?
 3. Czy sprzedaż internetowa wpływa na nadmierne obniżanie cen?
 4. Czy przez Internet producenci będą omijać pośrednich dystrybutorów?
 5. Czy portale społecznościowe, jak np. Facebook, staną się kanałem sprzedażowym czy opiniotwórczym?

Podsumowując dyskusję można powiedzieć, że sieci marketów DIY będą kontynuować ekspansję. W przypadku mniejszych podmiotów, jeśli nie ma kapitału na inwestycje, należałoby wprowadzić specjalizację prowadzącą do wysokiej jakości obsługi klienta. Warto też korzystać z nowoczesnych metod marketingowych dla budowania marki. Działania małych sklepów w celu ich konsolidacji przyniosą w wielu przypadkach pozytywny efekt.

Preferowane kanały informacyjnePo zakończeniu dyskusji Joanna Florczak z ASM przedstawiła kanały informacyjne wykorzystywane przez branżę budowlaną. Następnie Edgar Trzcieliński, menadżer portalu panelbudowlany.pl zaprezentował możliwości social media marketingu. Na polskim rynku budowlanym ten kanał komunikacyjny jest nadal nowością.

Ostatnim punktem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego" był temat "Programy lojalnościowe sposobem na przywiązanie klienta". Pani Aleksandra Michnicka, reprezentująca firmę Albedo Marketing, przedstawiła zasady działania współczesnych programów lojalnościowych. Długoterminowe działania powinny uwzględniać indywidualne cele uczestników. Programy powinny być personalizowane a przez wielokanałowość komunikacji utrzymywać stały kontakt z klientem.

Na zakończenie przeprowadzona została loteria wizytówkowa. Firma ASM ufundowała trzy nagrody w postaci dowolnie wybranego raportu syndykatowego z rabatem wynoszącym 50, 40 oraz 30%. Z każdą nagrodą połączony był voucher dla dwóch osób na pobyt weekendowy w Baltic Plaza Hotel Medi Spa w Kołobrzegu.

oprac. Tomasz Celmer
zdjęcia: ASM