Podsumowanie sukcesu targów RENEXPO® Poland 2011

Dodano: czwartek, 03 listopada 2011 10:11

Odbywająca się w dniach 26 - 28 października 2011 r. pierwsza polska edycja Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland 2011 może zostać podsumowana. Nowa, wystawiennicza impreza okazała się bardzo oczekiwana i zakończyła się sukcesem. Targi RENEXPO® Poland mają przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Swoim targowo-wystawienniczym charakterem RENEXPO® Poland 2011 objęło zarówno branżowych specjalistów jak i osoby prywatne o zainteresowaniach natury hobbystycznej. Szczególnie dobrze przyjęte zostały, organizowane jako uzupełnienie wystaw, konferencje i prelekcje. Były dostępne dla wszystkich zwiedzających i zgromadziły dużą liczbę słuchaczy.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki, REECO Poland Sp. z o.o. zorganizowała konferencję "Fotowoltaika - Polska na tle krajów sąsiadujących". Na tle innych krajów europejskich ukazano sytuację tej branży w Polsce. Omawiając proces inwestycyjny, od uzyskania pozwoleń po ostateczne przyłączenie do sieci, przedstawiono pozytywne doświadczenia z Niemiec.

Prawdopodobnie największe zainteresowanie wzbudziło Forum Energetyki Odnawialnej. Odnawialne źródła energii znajdują w Polsce bardzo podatny grunt i wydają się mieć doskonałe perspektywy rozwoju. Forum przygotowane zostało przy współpracy nowopowstałego Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO).

Głównym tematem rozmów była nowa ustawa, mająca regulować polski rynek energetyki odnawialnej. Zebrani przedstawiciele sektora OZE dążyli do utworzenia listy barier oraz ukazania działań, które należy podjąć by ustawa mogła w rzeczywistości spełnić swój cel.

Do sukcesu targów RENEXPO® Poland 2011 przyczyniły się również inicjatywy niekomercyjne, jak Dzień Samorządowca i Dzień Rolnictwa. Przedstawiono możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą energetyka odnawialna. Fundacja Promocji Gmin Polskich wręczyła statuetki Lidera Zielonej Energii najbardziej zaangażowanym samorządom w Polsce.

Dużą popularnością cieszyła się także konferencja "Biogaz w Polsce - potencjał, ryzyko inwestycyjne i perspektywy rozwoju do roku 2020". Opisane zostały duże możliwości Polski w tym zakresie oraz zalety inwestowania w biogaz rolniczy. Z kolei obecną sytuację i perspektywy rozwoju w polskim sektorze biomasy omówiono na konferencji zatytułowanej "Biomasa w Polsce - rozwój i perspektywy dla inwestorów", przygotowanej we współpracy z Polską Izbą Biomasy.

Przy udziale Polskiego Towarzystwa Energetyki Wodnej przeprowadzono konferencję i spotkanie projektu STREAMMAP - "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej". Obecni byli przedstawiciele sektora energetyki wodnej z Czech i Słowacji oraz D. Smith z Międzynarodowej Organizacji Energetyki Wodnej.

Na targach RENEXPO® Poland 2011 pojawili się także najważniejsi reprezentanci branży samochodów elektrycznych. Pojazdy elektryczne oraz inteligentne sieci energetyczne i inteligentne miasto były tematami konferencji "Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce - niezależność energetyczna".

Najważniejszych producentów pomp ciepła w Polsce zgromadził workshop "Pompy ciepła - nowe technologie, oszczędność energii, analiza rynku i plany rządowe". Zasady działania pomp ciepła i ich rodzaje przedstawiono od strony technicznej. Omówiono perspektywy rozwoju tego sektora, a dla zainteresowanych uruchomiono "stolik doradców".

Wyjątkową okazała się konferencja "Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów budynku pasywnego". Zebrani fachowcy z branży przedstawili pakiet wiedzy o budownictwie pasywnym, założenia teoretyczne jakim podlega budowa domu pasywnego oraz praktyczne metody realizacji.

Formułując podsumowanie sukcesu targów RENEXPO® Poland 2011 można bez wahania stwierdzić, że jak powiedział prezes Grupy REECO Johann Georg Röhm - "Idea RENEXPO znalazła w Polsce podatny grunt", oraz że już pierwsza edycja osiągnęła rozmiar porównywalny z największymi targami w Polsce.

źródło i zdjęcie: renexpo-warsaw.com