Bezpieczeństwo w budownictwie

Dodano: wtorek, 08 listopada 2011 11:09

W sierpniu 2010 r. zawarte zostało Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Sygnatariuszami było siedmiu generalnych wykonawców. 20 października 2011 r. w Warszawie, w ramach Porozumienia odbyło się spotkanie, na którym omówiono stan bezpieczeństwa w branży budowlanej.

Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż w Polsce. Celem utworzonego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy. Ma to prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków, szczególnie śmiertelnych.

Grupa przedsiębiorców mających na uwadze bezpieczeństwo w budownictwie wspierana jest przez Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Porozumienie podpisały firmy: Bilfinger Berger Budownictwo, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska oraz Warbud. Grupa jest otwarta dla firm budowlanych w Polsce.

Bezpieczeństwo w budownictwie wymaga szczególnego potraktowania. Co roku śmierć na polskich budowach ponosi średnio 120 osób. Branża budowlana po branży przemysłowej zajmuje drugą pozycję w rocznej liczbie wypadków śmiertelnych. Wypadki powoduje brak odpowiednich kwalifikacji, oszczędzanie na zabezpieczeniach i nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie.

Na placach budów w 2008 r. zginęło 127 osób, w 2009 r. - 117, a w roku 2010 - 112. To kilkakrotnie więcej niż, w uważanym za najbardziej niebezpieczne, górnictwie. Pracownicy budowlani giną najczęściej w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia prac na wysokości, z powodu przygniecenia lub od uderzenia spadającym przedmiotem. Niebezpieczne są prace w wykopach ze względu na możliwość osunięcia ziemi.

W październikowym spotkaniu twórców Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie udział wzięli również sympatycy i zwolennicy upowszechnienia idei bezpieczeństwa w budownictwie, przedstawiciele mediów oraz podwykonawcy.

Uczestnicy spotkania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w BudownictwieUczestnicy Porozumienia zadecydowali, iż każdy generalny wykonawca zobowiązuje się do objęcia rocznej prezydencji. Oznacza to przejęcie roli inicjatora cyklu krajowych spotkań w celu propagowania i kontrolowania wdrażania zapisów wynikających z zawartego Porozumienia. Pierwsze przewodnictwo objęła firma Skanska SA.

Sygnatariusze Porozumienia opracowali standardy dla podwykonawców, będące czynnikiem decydującym o współpracy z daną firmą. Wzorem są działania prowadzone w Wielkiej Brytanii. Wiodące firmy budowlane powołały Grupę Generalnych Wykonawców, zrzeszającą 23 firmy, mające łącznie 35% udziału w brytyjskim rynku.

W końcu lat 90. liczba wypadków śmiertelnych w Wielkiej Brytanii wynosiła około 120 rocznie. W wyniku rozwiniętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej, w ciągu dziesięciu lat liczba śmiertelnych wypadków na brytyjskich budowach spadła o połowę. Również na polskim rynku poprawa bezpieczeństwa w budownictwie wymaga wspólnego stanowiska i porozumienia szerokiej grupy dużych i małych firm.

źródło i zdjęcia: warbud.pl