III edycja programu szkoleń "Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa"

Dodano: czwartek, 23 lutego 2012 15:37

Nowy cykl seminariów i warsztatów poświęconych zrównoważonemu budownictwu, uruchamiany w marcu 2012 r., omawiać będzie zagadnienia zrównoważonego projektowania. Pomysłodawcą i głównym sponsorem tego edukacyjnego programu jest firma RD bud.

Pierwsze seminarium zatytułowane "Zrównoważone projektowanie - potrzeba zintegrowanego projektowania" odbędzie się 27 marca we Wrocławiu. Rozpocznie się w ten sposób ogólnopolski program szkoleń powiązanych z zajęciami warsztatowymi. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w przebieg inwestycji budowlanych.

Celem III edycji programu szkoleń "Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa" jest pogłębienie świadomości dotyczącej zrównoważonego projektowania. Zamiarem organizatorów jest zainicjowanie branżowej dyskusji wśród wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji w najciekawszych regionach Polski.

"Naszym celem jest edukacja i wypracowanie zasad współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie, tak, aby realizacja zrównoważonych budynków stała się faktem. To bardzo ważne, bo podejmowane dziś decyzje będą skutkować poprawą jakości życia użytkowników budynków w ciągu najbliższych lat", mówi Jean Luc Darras, dyrektor techniczny w firmie RD bud.

Seminaria odbywające się w ramach cyklu podzielone będą na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej prowadzone będą dyskusje panelowe, drugą część stanowić będą warsztaty. W zajęciach praktycznych, prowadzonych przez specjalistów, udział wezmą wszyscy słuchacze danego seminarium.

Uczestnicy III edycji programu "Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa" spróbują odpowiedzieć dlaczego zrównoważone budynki warto projektować, jak wykonywać projekty oraz czy jest to opłacalne.

Podczas zajęć prowadzone będą m.in. prace nad modelowym projektem budynku biurowego. Tworzone będą cztery zespoły obejmujące wszystkie grupy zawodowe zaangażowane w proces inwestycyjny. Doceniana będzie wiedza na temat efektywności energetycznej budynku, ochrony środowiska oraz planowania i organizacji budowy. Zwrócona zostanie uwaga na racjonalne gospodarowanie terenem i wodą, jak również na stronę finansową przedsięwzięć.

"Chcemy, aby seminaria stały się okazją zarówno do zdobycia wiedzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jak i do spotkań liderów biznesowych w poszczególnych branżach związanych z procesem inwestycyjnym. Zapraszamy wszystkich do wymiany doświadczeń mając nadzieję, że będą one impulsem do realizacji zrównoważonych inwestycji", podkreśla Eric Agnello Dyrektor Generalny RD bud.

źródło i zdjęcie: prospectsinpoland.com