Rusza konkurs Isover Energy Efficiency Awards

Dodano: środa, 30 maja 2012 11:48

W Europie 40 % energii zużywająˆ budynki, dlatego wyzwaniem dla architektów czy specjalistów z branży budowlanej jest tworzenie wydajnych rozwiąˆzań przyczyniajˆących się do poprawy efektywności energetycznej budynków, która korzystnie wpływa zarówno na gospodarkę i środowisko. Niedawno ruszył konkurs 2013 Isover Energy Efficiency Awards, którego celem jest nagrodzenie innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów.

W obliczu zmieniajˆących się wymogów energetycznych, problemy izolacji termicznej budynków sąˆ niezwykle istotne. Gwarancjˆą wysokiego standardu energetycznego budynku jest odpowiednie zabezpieczenie przed stratami ciepła. Izolacja stanowi przecież 78% całego potencjału redukcji zużycia energii. Zarówno nowe, jak i odnowione budynki, mogˆą sprostać normom obowiˆązująˆcym dla obiektów niskoenergetycznych tylko dzięki kreatywności i doskonałej wiedzy technicznej architektów i projektantów.

Do tegorocznej edycji konkursu Isover Energy Efficiency Awards zostanˆą zakwalifikowane projekty wykazująˆce się znacznąˆ oszczędnościˆ energii, w których wykorzystano przynajmniej jeden produkt Isover. W przypadku nowych budynków koncepcje musząˆ spełniać wymogi energetyczne obowiˆązujˆące dla obiektów niskoenergetycznych. Natomiast w projektach renowacyjnych podstawowym wymogiem jest zmniejszenie zużycia energii obiektu przynajmniej dwukrotnie w porównaniu do pomiarów sprzed modernizacji.

"Konkurs Isover Energy Efficiency Awards jest tak naprawdę wypadkowąˆ codziennej działalności Isover. Odnosi się z jednej strony do ochrony środowiska naturalnego, z drugiej zaś do poprawy komfortu w budynkach mieszkalnych i przemysłowych" mówi Henryk Kwapisz, Menadżer Rozwoju Rynku Isover.

"Remontowanie budynków zgodnie z dzisiejszymi standardami efektywności energetycznej może w ciˆgu roku zredukować łąˆcznie zużycie energii o ponad 20%. Dlatego szukamy projektów poprawiajˆących standard energetyczny obiektów budowlanych, jednocześnie zwiększajˆc komfort ich użytkowania" dodaje.

Oceny nadesłanych projektów dokona jury składajˆce się z autorytetów i ekspertów technicznych. Na polskich laureatów czekajˆ trzy nagrody pieniężne oraz uczestnictwo dwuosobowej reprezentacji zwycięzców w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Dublinie w Irlandii.

Najlepsze projekty konkursu Isover Energy Efficiency Awards trafiˆą do Księgi Best Of Book, promujˆącej rozwiąˆzania poprawiajˆce efektywność energetycznąˆ budynków. Zgłoszenia do konkursu będˆą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r.

źródło i zdjęcie: Isover