Uczniowie murują w systemie Solbet

Dodano: środa, 13 czerwca 2012 09:02

W ramach projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane" odbyły się w czerwcu kolejne warsztaty, w których uczniowie klas trzecich warszawskich techników budowlanych, murowali w systemie Solbet. W ramach tematu murarz uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonania ścian.

Aktualny rynek pracy wymaga od pracownika nie tylko umiejętności wykonywania podstawowych prac, ale także znajomości najnowszej techniki i technologii budowlanych oraz stosowania się do zasad i przepisów BHP w codziennej pracy. Aby pomóc młodzieży przejść płynnie po skończeniu szkoły na rynek pracy i wzmocnić ich zdolność do zatrudnienia, stworzony został w porozumieniu i współpracy z pracodawcami projekt warsztatów zawodowych, na których uczniowie klas III techników budowlanych mają możliwość pod okiem instruktorów ćwiczyć stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w zawodach murarza, tynkarza oraz użytkownika rusztowań.

Są to dodatkowe specjalistyczne zajęcia, służące podniesieniu jakości procesu kształcenia na potrzeby rynku pracy, przy wprowadzeniu nowych form nauczania zawodu bardziej skutecznych od form tradycyjnych.

Ze względu na rodzaj szkolenia, jest ono dostępne zarówno dla uczniów jak i uczennic. Udział kobiet w pracach budowlanych jest coraz wyraźniejszy. Nowoczesne technologie i techniki stosowane w budownictwie nie warunkują już podziału na płeć. W trakcie realizacji projektu komunikuje się również informacje związane ze sprawami związanymi z ekologią. Zrównoważony rozwój jest obecnie bardzo istotną dziedziną gospodarek światowych, a budowanie z betonu komórkowego wpisuje się w ten trend.

Nadzór nad całością projektu z ramienia lidera sprawuje Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem w projekcie odpowiedzialnym za zadania związane z organizacją szkoleń jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Projekt "Młody fachowiec", w którym uczniowie budują w systemie Solbet, biorą udział następujące warszawskie szkoły budowlane:

  • Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły,
  • Technikum Budowlanego nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego
  • Technikum Architektoniczno - Budowlanego im Stanisława Noakowskiego.

W projekcie przewidziano udział 540 uczestników (w tym 120 uczennic). Działania przyjęte w projekcie docelowo obejmują wszystkich uczniów i uczennice klas trzecich o specjalizacji ogólnej budowlanej.

Zajęcia w ramach projektu "Młody fachowiec" prowadzone są z zakresu trzech tematów:

  • murowanie przy użyciu betonu komórkowego i zaprawy cienkowarstwowej
  • tynkowanie przy użyciu tynku barytowego
  • użytkowania rusztowań i zapoznanie się z elementami BHP.

źródło i zdjęcie: Solbet

Firma Solbet