Europejskie wytyczne dla systemów ociepleń

Dodano: środa, 17 sierpnia 2011 14:40

Utworzono pierwsze europejskie wytyczne dla zespolonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Wytyczne współtworzyło Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Dokument przyjęty przez European Association for ETICS (EAE), zatytułowany "Jakość systemu”,  po raz pierwszy w historii oficjalnie wyznacza międzynarodowe standardy branży ETICS. Podkreślono w nim znaczenie jakości procesów produkcyjnych oraz czynności instalacyjnych związanych z systemami ociepleń. Szczególną uwagę zwrócono na projektowanie ocieplenia.

W krajach członkowskich EAE opracowywane są obecnie tłumaczenia oraz adaptacja europejskich wytycznych dla systemów ociepleń do uwarunkowań miejscowych. Odpowiednio przygotowane wersje językowe dokumentu zostaną udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie internetowym. Będą uwzględniały odrębne wymogi prawne i lokalną specyfikę danego kraju.

Europejskie wytyczne dla systemów ociepleń mają formę wzorowaną na ETAG 004, czyli Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych dla systemów ETICS. Międzynarodowa grupa robocza zebrała obowiązujące w różnych krajach regulacje w dziedzinie ETICS. Strukturę systemu ociepleń opisano jako jednorodny i kompletny produkt. Umieszczono wskazania projektowe i technologiczne dotyczące prawidłowej aplikacji materiałów.

"Z dużym przekonaniem podjęliśmy się współtworzenia europejskich kanonów ETICS. Inicjatywa ta stwarza niepowtarzalną możliwość propagowania znaczenia norm jakości w sektorze ociepleń. Europejskie standardy na pewno przyczynią się do wzrostu wiedzy, szczególnie wśród inwestorów, którzy będą coraz więcej wymagać od fachowców projektujących i realizujących prace ociepleniowo-elewacyjne" - mówi Wojciech Szczepański, wiceprezes zarządu SSO.

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stowarzyszenie działające od 2003 r. promuje prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych i standaryzację użytkowania systemów ociepleń.

"W ramach stowarzyszenia opublikowaliśmy w ostatnich latach 'Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych' oraz 'Instrukcję eksploatacji systemów ociepleń'. Obecnie pracujemy nad kolejnymi dokumentami" - mówi Wojciech Szczepański.

Zaangażowanie stowarzyszenia w przygotowanie europejskich wytycznych dla systemów ociepleń jest kontynuacją wysiłków na rzecz tworzenia właściwych standardów. Stowarzyszenie skupia czołowych polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ETICS.

źródło i zdjęcie: systemyocieplen.pl