Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO ma nowy zarząd

Dodano: piątek, 09 września 2011 10:44

Na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 września 2011 r. na stanowisko prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wybrano Wojciecha Szczepańskiego, absolwenta Budownictwa Hydrotechnicznego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Wojciech Szczepański jest współtwórcą Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń SSO. Kilka lat pełnił funkcję szefa Komisji Technicznej SSO. Zajmował się wówczas koordynacją przygotowania wytycznych dla instalacji systemów ociepleń. Do zarządu SSO wybrany został w 2008 r., a w 2009 r. objął stanowisko wiceprezesa. W 1997 r. rozpoczął pracę w branży chemii budowlanej w firmie Ispo. W technologii systemów ociepleń specjalizuje się od 2000 r. i jest obecnie zastępcą dyrektora technicznego Sto-ispo.

W wyniku Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO ma nowy zarząd, w którego składzie są Kamil Kiejna (wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu) i Ryszard Szymański (wiceprezes, Baumit) oraz członkowie Włodzimierz Krupa (Caparol), Piotr Ciborowski (Henkel Polska) i Rafał Adamczyk (Ejot Polska).

Wojciech Szczepański SSOZadaniem stowarzyszenia będzie kontynuacja działań szkoleniowych i edukacyjnych oraz ustanowienie branżowych standardów badań produktów dostępnych na polskim rynku.
"Obecnie skierujemy je przede wszystkim do słuchaczy szkół budowlanych i uczelni technicznych, którzy dopiero zapoznają się z technologią ETICS. Z drugiej strony zależy nam też na dotarciu do takich grup jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, inspektorzy nadzoru czy architekci. Nie zapomnimy również o inwestorach i wykonawcach, chociaż ich wiedza na temat ociepleń, co stwierdzamy z satysfakcją, stale się pogłębia. Równolegle podejmiemy starania, aby standardy systemowych rozwiązań ETICS usankcjonowane zostały w dokumentach normalizacyjnych i przepisach polskiego prawa budowlanego" - mówi prezes Wojciech Szczepański.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO promuje prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Zostało utworzone w 2003 r. W 2008 r. było jednym z inicjatorów powołania forum współpracy krajowych stowarzyszeń - European Association for ETICS (EAE). Inicjatywy SSO wspomagają rozwój budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego.

"Popieramy wspólne inicjatywy organizacji branżowych budownictwa i instytutów naukowych, na przykład w zakresie cyklicznego badania klejów do styropianu, jak również wszelkie inne projekty badawcze zmierzające do wyłączenia z obrotu materiałów ociepleniowych, niespełniających wymogów prawnych i technicznych. Już wkrótce bowiem tylko stosując systemy ociepleń sprawdzonej jakości będzie można sprostać coraz wyższym normom związanym z przepisami budowlanymi dotyczącymi energooszczędności. Unijna Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zakłada przecież, że od 2020 roku w krajach członkowskich powinno się wznosić wyłącznie budynki prawie zeroenergetyczne. Nie osiągnie się tego efektu przy użyciu niesprawdzonych, niesystemowych produktów" - wyjaśnia Wojciech Szczepański.

źródło i zdjęcia: systemyocieplen.pl