Konkurs architektury ekologicznej "Zielony budynek oraz zielone wnętrze"

Dodano: piątek, 14 października 2011 10:50

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu "Zielony budynek oraz zielone wnętrze". Konkurs wyłoni obiekty budowlane i wnętrza najlepiej wykorzystujące idee budownictwa zrównoważonego oraz zachowujące przy tym interesujące formy architektoniczne.

Przystąpienie do konkursu architektury ekologicznej "Zielony budynek oraz zielone wnętrze" nie wymaga opłat wstępnych ani wcześniejszej rejestracji. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie z wydzielonymi częściami dla studentów i profesjonalistów. Konkurs obejmie tylko budynki oraz projekty znajdujące się w Polsce.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 1. Najlepszy ekologiczny obiekt bez certyfikacji - mogą tu wziąć udział obiekty ubiegające się o certyfikat lub wyróżniające się pod względem architektonicznym i wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Najlepsze ekologiczne wnętrze bez certyfikacji - w tej kategorii mogą startować wnętrza ubiegające się dopiero o certyfikację lub wyróżniające się pod względem zarówno designerskim, jak i zrównoważonego rozwoju.
 3. Najlepszy ekologiczny projekt niezrealizowany - w tej kategorii mogą brać udział profesjonaliści.
 4. Najlepszy ekologiczny projekt studencki niezrealizowany - tutaj mogą startować studenci.

Prace będą oceniane pod względem walorów architektonicznych i estetycznych, zalet związanych z budownictwem ekologicznym oraz rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę zostaną wzięte nowatorskie rozwiązania, łączące wymienione walory i cechy.

Prace konkursowe należy przesyłać w formacie plansz B1 100x70 lub B2 70x50 cm oraz płyt z pracami w formacie PDF, 300 dpi. Prace powinny zawierać od 2 do 5 plansz oraz opis. W kategorii 4, dotyczącej projektu studenckiego, dopuszczone jest wykorzystanie formatu A3.

Prace na konkurs należy nadsyłać do 7 listopada 2011 r., w formie elektronicznej pdf. Prace muszą być wydrukowane i trwale przymocowane do płyty piankowej o grubości minimum 5 mm i wymiarach B1 lub B2, z wyjątkiem prac studenckich, gdzie dopuszcza się format A3.

Plansze należy wysłać na adres biura PLGBC w Krakowie. Prace, które nie dotrą przed 11 listopada 2011 r., nie będą mogły uczestniczyć w konkursie.

Pliki z pracami konkursowymi należy przesyłać na adres green_building_competition@gmail.com natomiast zgłoszenia i pytania na adres biuro@plgbc.org.

Zwycięzcy konkursu architektury ekologicznej "Zielony budynek oraz zielone wnętrze" zostaną ogłoszeni podczas Gali PLGBC 16 listopada 2011 r. Nagrodzone prace będą umieszczone w serwisie internetowym PLGBC oraz opublikowane w newsletterze stowarzyszenia i publikacjach patronów medialnych. Najciekawsze plansze będą wystawione podczas PLGBC Green Building Symposium, Expo & Gala.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przyznawać będzie również wyróżnienia w kategoriach:

 1. Najlepszy ekologiczny obiekt z certyfikatem LEED
 2. Najlepszy ekologiczny obiekt z certyfikatem BREEAM
 3. Najlepszy ekologiczny obiekt z pre-certyfikatem (LEED, DGNB)
 4. Najlepsza inicjatywa proekologiczna w firmie - zaangażowanie w budownictwo ekologiczne*
 5. "Green" Developer of the Year*
 6. "Green" Architect of the Year*
 7. "Green" Product of the year*

* szczegółowe kryteria dostępne na życzenie w PLGBC.

Forma graficzna prac jest dowolna. Należy podkreślić zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, usytuowania obiektu, zagospodarowania terenu, oszczędności energii i wody oraz jakości powietrza wewnątrz. Powinny być też podane informacje o użytych materiałach, niskim nakładzie energii pierwotnej i pierwotnych surowców, projektowaniu zintegrowanym itp.

Prace powinny zawierać minimalnie jeden rzut założenia zdjęcie lub rendering ukazujący koncepcję. Przy obiektach nieubiegających się o certyfikację wielokryterialną LEED, BREEAM lub DGNB (czy też inną) zaletą będzie przedstawienie Green Checklist lub Scorecard. W przypadku obiektów certyfikowanych lub ubiegających się o certyfikację wielokryterialną, przedstawienie Green Checklist lub Scorecard jest obowiązkowe.

Jeżeli projekty uczestniczące w konkursie architektury ekologicznej "Zielony budynek oraz zielone wnętrze" nie będą spełniać wymogów budownictwa zrównoważonego, PLGBC zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród.

źródło i zdjęcie: plgbc.org