PLGBC prowadzi akcję Healthy Kids

Dodano: wtorek, 18 października 2011 09:46

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego prowadzi ogólnopolską akcję pod hasłem Healthy Kids = Zdrowe Dzieci. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie wiedzy na temat jakości powietrza we wnętrzach, gdzie spędzamy codziennie wiele godzin. Dotyczy to zarówno domów i mieszkań, jak i szkół oraz miejsc pracy.

Akcja Healthy Kids została ogłoszona 20 września 2011 r. w czasie odbywającego się w Warszawie World Green Building Week. W kolejnym etapie PLGBC przekaże szkołom i przedszkolom zestaw informacji na temat jakości powietrza we wnętrzach.

PLGBC prowadzi przygotowania do publikacji szeregu prasowych artykułów na temat IEQ czyli jakości powietrza wewnątrz budynków. Informacje te, kierowane przede wszystkim do rodziców i nauczycieli będą publikowane również w prasie branżowej.

"W związku z tym, że spędzamy ponad 90% swojego czasu wewnątrz budynków, a 1/3 wszystkich obiektów ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, jest to szczególnie ważne aby jak najszybciej zacząć szerzyć wiedzę na ten temat w Polsce. PLGBC zaprasza do współpracy wszystkie firmy, którym zależy na zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszym dzieciom!" - mówi przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Agnes Vorbrodt.

PLGBC prowadzi akcję Healthy Kids, która będzie miała również aspekt charytatywny. Wspólnie z członkami stowarzyszenia i sponsorami planowane jest wybranie domów małego dziecka, w których zostaną zaadaptowane bądź wybudowane pomieszczenia służące dzieciom do zdrowej zabawy.

Prowadzenie tego typu działań ma posłużyć jako impuls do budowania i remontowania obiektów według zasad budownictwa ekologicznego, przyczyniając się do poprawy zdrowia i samopoczucia dzieci i dorosłych.

źródło i zdjęcie: plgbc.org