Coraz większy zasięg Programu "Gwarantowany Styropian"

Dodano: środa, 20 listopada 2013 15:24

Sześciu producentów styropianu: Krasbud, Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bud, Styropmin i Swisspor Polska, przystąpiło do Programu "Gwarantowany Styropian" w październiku i listopadzie 2013 r. Są to kolejne firmy, które dobrowolnie poddają się zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości wyrobów w ramach branżowych starań o stałą wysoką jakość styropianu dla budownictwa na polskim rynku.

To dobra wiadomość przede wszystkim dla klientów, ponieważ wybór styropianu o odpowiednich parametrach staje się coraz łatwiejszy. Przede wszystkim dlatego, że dzięki minimalnej wadze styropianu, którą producenci uczestniczący w Programie podają na paczkach swoich wyrobów, każdy w prosty sposób może sprawdzić nie tylko jakość styropianu, ale i rzetelność producenta. Głosy z rynku potwierdzają, że ważenie styropianu jako metoda jego weryfikacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem, dzięki czemu poszerza się grono świadomych i zadowolonych konsumentów, mówi Kamil Kiejna, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), które realizuje Program "Gwarantowany Styropian".

Program "Gwarantowany Styropian" to kluczowa inicjatywa samoregulacji w sektorze styropianu dla budownictwa, zainicjowana w 2010 r. Jej celem jest unormowanie jakości wyrobów styropianowych na polskim rynku. Program jest też odpowiedzią na zwiększające się - formalne i konsumenckie - wymagania wobec materiałów do termoizolacji budynków, związane z rozwojem budownictwa energooszczędnego.

źródło i zdjęcie: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)