Darmowa aplikacja "WT budynków" na urządzenia mobilne

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014 08:51

Branża budowlana otrzymuje narzędzie, dzięki któremu korzystanie z nowych przepisów WT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., będzie znacznie łatwiejsze. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki wydało darmową aplikację „WT budynków” na urządzenia mobilne (smartfony i tablety), zawierającą tekst jednolity rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).

Warunki techniczne dla budynków to jedno z istotniejszych rozporządzeń do ustawy Prawo budowlane, regulujące kwestię projektowania, wznoszenia, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, i związanych z nimi urządzeń.

Stały i szybki dostęp do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych jest konieczny w wielu zawodowych sytuacjach - począwszy od pracy nad koncepcją budynku po uzgodnienia w urzędach, podkreśla Rafał Finster, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna zmiana WT, wdrażająca postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków, szczególnie istotna dla branży budowlanej.

"WT budynków" jest pierwszą polską aplikacją zawierającą tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych nowelizacji. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki opracowało go w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych, który zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.

Aplikacja "WT budynków" umożliwia korzystanie z tekstu jednolitego WT, przygotowanego w dwóch wersjach: WT2012 - obowiązujące do końca 2013 r. oraz WT2013 - uwzględniające ostatnią zmianę przepisów z 5 lipca 2013 r., która weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Zachowanie poprzedniej wersji tekstu jednolitego (WT2012) w aplikacji ma na uwadze konieczność stosowania dotychczasowych przepisów, jeśli przed 1 stycznia 2014 r.:

  1. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
  3. Została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Natomiast w celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego WT2013, w spisie treści wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym dziale/rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście czerwoną czcionką.

Aplikacja "WT budynków" umożliwia szybki dostęp do przepisów WT i proste wyszukiwanie pojęć, którymi się posługują. Posiada również przejrzysty spis treści i układ pozwalający na łatwe poruszanie się po poszczególnych działach i rozdziałach WT. Aplikacja umożliwia także korzystanie z przepisów w trybie offline, czyli bez dostępu do Internetu, i działa w systemie Android i iOS.

Celem opracowania aplikacji jest popularyzacja przepisów techniczno-budowlanych wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego, w tym inwestorów indywidualnych i instytucji finansowych, a profesjonalistom – danie szybkiego dostępu do przepisów Warunków technicznych dla budynków.

Stowarzyszenie utworzyło podstronę poświęconą aplikacji "WT budynków".

***

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB) rozwija interdyscyplinarną platformę ekspercką i wdraża koncepcję mechanizmu prekonsultacji we współpracy z organizacjami branżowymi i zawodowymi, działając na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Inicjatywy SNB są ukierunkowane na budowę bazy wiedzy w celu podnoszenia jakości budynków w Polsce.

źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki